Skip to main content
Đức Tổng Viganò (T) và Đức Giám Mục Schneider (P) (LifeSite)

50 linh mục, học giả, và những người khác cám ơn Đức Tổng Viganò và Đức Schneider vì đã nêu lên các vấn đề của Công Đồng Vatican II

Rôma (MAS) – Hôm nay, hơn 50 linh mục, học giả, nhà báo, và những người thế giá khác đã cho công bố một Lá Thư Công Khai gửi Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò và Đức Giám Mục Athanasius Schneider, khi cám ơn hai vị giám mục này vì những lời tuyên bố mới đây của các vị mà trong đó các vị thảo luận một số vấn đề của các văn kiện thuộc Công Đồng Vatican II vốn cần phải đánh giá sâu hơn và chỉnh sửa sâu hơn nữa.

Các chữ ký của lá thư này có liên quan đến bài nói về Công Đồng và hậu Công Đồng là có tầm quan trọng thiết yếu đối với thiện ích của Giáo Hội.

Trong số họ là sử gia giáo hội sáng giá người Ý Giáo Sư Roberto de Mattei, Nhà Phân Tích Pháp Lý Cao Cấp của Fox News Hoa Kỳ và là giáo sư luật, Andrew P. Napolitano, cũng như là đồng sự của ông là các giáo sư luật Brian McCall và Paolo Pasqualucci, các tác giả sách Công Giáo nổi tiếng như Tiến Sĩ Peter Kwasniewski, Jose Antonio Ureta, Henry Sire, và Tiến Sĩ Taylor Marshall, Linh Mục và là nhà nghiên cứu nghỉ hưu của Oxford, John Hunwicke, nhiều vị linh mục, cũng như là các nhà báo như Marco Tosatti, Aldo Maria Valli, Jeanne Smits, và John-Henry Westen.

Lá thư được đăng tải đồng loạt bằng tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, và Pháp.

Những người ký tên đã thể hiện lòng biết ơn của họ đối với Đức Tổng Giám Mục Viganò và Đức Giám Mục Schneider vì kêu gọi một “sự tranh luận cởi mở và chân thành về sự thật của điều đã xảy ra tại Vatican II và liệu là Công Đồng và việc áp dụng Công Đồng có những sai lỗi hay những khía cạnh ưu ái cho những sai lỗi hoặc sự nguy hại Đức Tin”. Họ chú ý thấy rằng hai vị giám mục này cũng có những bất đồng của riêng các vị về những khía cạnh của những bài viết của các vị, khi nói rằng “Đức Tổng Giám Mục Viganò đã tranh biện rằng thật tốt hơn hết là hãy cùng nhau ‘quên đi’ Công Đồng, trong khi Đức Giám Mục Schneider, khi bất đồng với vị tổng giám mục về điểm cụ thể này, khi để nghị cách chính thức hãy chỉnh sửa chỉ những phần này của các văn kiện Công Đồng vốn chứa đựng những sai lỗi hoặc những phần mập mờ”. Nhưng những bất đồng này được trình bày theo một cách thế bác ái và tử tế.

Các chữ ký nói:

Sự trao đổi ý kiến mang tính chân thành và tôn trọng của các Ngài cần phải đóng vai trò như một khuôn mẫu cho cuộc tranh cãi nhiệt thành hơn mà các Ngài và chúng tôi mong muốn. Quá thường là những bất đồng 50 năm qua về Công Đồng Vatican II này đã được thách đố bởi những công kích thuần tuý ad hominem hơn là sự tranh biện ôn hoà. Chúng tôi mời gọi tất cả mọi người sẽ  tham gia vào cuộc tranh biện này hãy theo gương của các Ngài.

Lá Thư Công Khai cám ơn hai vị giám mục vì “xác định” một vài khía cạnh thiết yếu của Công Đồng Vatican II vốn xứng đáng một sự xem xét, khi thêm rằng một diễn từ như thế có thể mang lại một “khuôn mẫu cho cuộc tranh biện thẳng thắn, nhưng chân thành vốn có thể có liên quan đến sự bất đồng”. Các chữ ký chỉ ra rằng bản thân họ có thể không đồng ý với mọi hoặc từng điểm mà Đức Tổng Giám Mục Viganò và Đức Giám Mục Schneider nêu lên.

Sau đó Lá Thư Công Khai liệt kê các điểm phê bình mà hai vị giám mục này nêu lên trong những tuần qua có liên quan đến Công Đồng theo các tiêu mục: Tự Do Tôn Giáo đối với Mọi Tôn Giáo là Quyền Tự Do Thiên Chúa Muốn; Căn Tính của Giáo Hội Đức Kitô với Giáo Hội Công Giáo và Phong Trào Đại Kết Mới; Quyền Tối Thượng Giáo Hoàng và Tính Thượng Hội Đồng Mới; và Công Đồng và Các Văn Kiện Công Đồng là Căn Nguyên Của Nhiều Những Bê Bối và Sai Lỗi Mới Đây.

Trong những phần này, các trích dẫn từ hai vị giám mục đã được trình bày, do đó tóm lược lại những luận điểm và bác bỏ của các vị. Chẳng hạn, trong phần cuối, cả hai vị giám mục đưa ra những song hành giữa các tuyên bố của Công Đồng và các văn kiện mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành, do đó chỉ ra Công Đồng và những giáo huấn mới mẻ của nó như là căn nguyên gốc cho cuộc khủng hoảng hiện tại của chúng ta trong Giáo Hội.

Mới đây Đức Tổng Giám Mục Viganò đã viết:

Nếu bức tượng pachamama có thể được tôn thờ trong một nhà thờ, thì chúng ta sẽ qui điều đó cho Dignitatis Humanae. Nếu chúng ta có một nền phụng vụ vốn được Tin Lành Hoá và đôi khi thậm chí là ngoại bang hoá, thì chúng ta đổ điều đó cho hành động mang tính cách mạng của Đức Annibale Bugnini và cho các cải tổ hậu công đồng. Nếu Tuyên Ngôn Abu Dhabi được ký, chúng ta đổ cho Nostra Aetate. Nếu chúng ta đi đến việc trao phó các quyết định cho các Hội Đồng Giám Mục – ngay cả trong sự vi phạm nặng nề về Concordat, như đã xảy ra tại Ý – thì chúng ta đổ cho tính hội đồng, và cho phiên bản cập nhật của điều này, tính thượng hội đồng. Nhờ tính thượng hội đồng, chúng ta thấy bản thân mình với Amoris Laetitia khi đang tìm cách ngăn chặn điều trước đó rõ rằng với mọi người ngay từ khi xuất hiện: là văn kiện này, được chuẩn bị bởi một cơ chết tổ chức áp đặt, có ý hợp thức hoá Sự Hiệp Lễ cho những người đã ly hôn và sống chung, cũng như văn kiện Querida Amazonia sẽ được dùng để phợp pháp hoá các linh mục nữ (như trong trường hợp mới đây về một “nữ cha sở” tại Freiburg) và việc bỏ Sự Khiết Tịnh Thánh.

Theo cùng quan điểm, Đức Giám Mục Schneider viết:

Đối với bất cứ ai chân thật về tri thức, và không đang tìm cách sửa hình tròn thành hình vuông, thì thật rõ ràng là sự khẳng định được thực hiện trong Dignitatis Humanae, mà theo đó mọi người đều có quyền theo bản tính của mình (và do đó một cách tích cực là do Thiên Chúa muốn) để thực hành và loan báo một tôn giáo theo lương tâm của người ấy, thì về bản chất không khác gì với lời tuyên bố trong Tuyên Ngôn Abu Dhabi, vốn viết: “Tính đa nguyên và sự đa dạng tôn giáo, sắc màu, tính dục, chủng tộc và ngôn ngữ là do Thiên Chúa muốn theo sự khôn ngoan của Ngài, mà qua đó Ngài tạo dựng nên con người. Sự khôn ngoan thánh này là nguồn mà từ đó quyền tự do tín ngưỡng và tự do để khác biệt bị tước mất’.

Giờ chúng ta hãy nhắc lại ở đây cách vắn gọn lịch sử tóm lược của diễn từ mới này về Công Đồng và hậu Công Đồng.

Diễn từ bắt đầu với hai bản văn được Đức Giám Mục Schneider đăng tải, mà trong đó Ngài rtar lời cho một bài viết mang tính giải thích dài mà Đức Hồng Y Gerhard Müller nỗ lực giải thích khi đọc văn kiện gây tranh cãi Abu Dhabi ngày 4/2/2019 dưới ánh sáng chính thống, và từ đó cũng tham chiếu ngược lại cách tích cực các văn kiện của Công Đồng.

Đức Giám Mục Schneider đã nói vào ngày 1/6 rằng văn kiện Abu Dhabi là sai trái trong việc tuyên bố rằng “sự đa dạng tôn giáo” là “do Thiên Chúa muốn”. Trong bài viết thứ hai của Ngài, vị giám mục Kazakh gốc Đức cũng bất đồng với luyên bố là người Công Giáo và Hồi Giáo tin vào cùng một Thiên Chúa, một tuyên bố vốn là một sự giả định ngầm của văn kiện Abu Dhabi.

Đức Tổng Giám Mục Viganò đã đáp trả bằng tâm tình biết ơn và chuẩn nhận cho cuộc tranh luận này về Vatican II trong một bài tham luận vào ngày 9/6, khi thêm một lời tuyên bố ngày 15/6 về một số định đề có vấn đề vốn có thể thấy trong các văn kiện Vatican II. Trong văn kiện này, Ngài cũng nói rằng sẽ thật tốt hơn là nên “quên đi” Công Đồng này. Sau đó Ngài đã trả lời các câu hỏi phỏng vấn từ một nhà bình luận Công Giáo và là tác giả viết sách Phil Lawler có liên quan đến lịch sử và bối cảnh của Công Đồng Vatican II đang đầy sóng gió và các dấu chỉ là Công Đồng này bị thao thúng bởi một nhóm những người theo thuyết hiện đại, vào ngày 26/06.

Trong một sự đáp trả cho tổng biên tập LifeSite, John-Henry Westen, Đức Tổng Giám Mục Viganò làm rõ các lời trước đó của Ngài là Ngài nghĩ Công Đồng này tốt hơn là nên quên nó đi, bằng việc nói rằng Ngài coi Công Đồng là có giá trị, nhưng bị thao túng.

Sau cùng, vào ngày 6/7, vị giám mục người Ý này đã trả lời cho một phê bình bởi một ký giả người Ý Sandro Magister là người đã tuyên bố là vị tổng giám mục này đang trên “bờ vực ly giáo”. “Tôi không có mong muốn tách bản thân tôi ra khỏi Giáo Hội Mẹ”, Đức Tổng Viganò viết.

Các chữ ký của Lá Thư Công Khai nầy gửi Đức Tổng Giám Mục Viganò và Đức Giám Mục Schneider đón nhận suy tư và diễn từ này có liên quan đến Công Đồng Vatican II và hậu Công Đồng. Người ta có thể tin rằng khi người thiện chí cùng nhau xem xét các vấn đề quan trọng lớn đối với đời sống của Giáo Hội – ngay cả đôi khi họ bất đồng với nhau – thì sự thật chắc chắn sẽ được cổ võ trong bác ái.

Joseph C. Pham (LifeSiteNews)