Skip to main content

Bản Tin

Đời Sống

Đối Thoại

Tầm Nhìn

Tỷ lệ tự sát cao nhất ở Mỹ là các bác sĩ y khoa (Pixabay)
Tỷ Lệ Tự Sát Trong Ngành Y Là Cao Nhất So Với Các Ngành Nghề Khác Ở Mỹ
(Tinhte) - Chúng ta hay nói đến tỷ lệ tự tử theo lứa tuổi các nguyên nhân tại sao l
Mark Zuckerberg - CEO Facebook (Justin Sullivan/Getty)
Không Thể Thoát Ra Khỏi Facebook
(Tinhte) - Trong hội nghị dành cho các nhà phát triển, Facebook đã trình diễn một t
"Khi bạn rảnh, không làm gì, thì bạn sẽ trở thành người qui ngã" (Pixabay)
Rảnh Sinh Tật, Tất Bật Tạo Niềm Vui
Chúng ta đang sống trong một thế giới của quá nhiều điều cần phải làm, nhiều trách nhiệm
Cần 200 tiếng ở bên nhau mới nên thân (Pixabay)
Theo Khoa Học, Người Ta Cần 200 Giờ Bên Nhau Mới Nên Thân
(Tinhte) - Nếu chỉ đi uống trà sữa được vài chục phút, uống bia được vài tiếng mà đã kết luận một người mới

Văn Hoá

Tinh Thần

Đức Giáo Hoàng

ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8/2018 (Vatican Media)
ĐGH Phanxicô - Về Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 12/08/2018 (Vatican Media)
ĐGH Phanxicô - Không làm phiền Chúa Thánh Thần là Đấng chúng ta lãnh nhận trong Phép Rửa
Anh Chị Em Thân Mến và các bạn trẻ Ý thân mến, xin chào buổi sáng!
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 08/08/2018 (Vatican Media)
ĐGH Phanxicô - Về Mười Điều Răn (Phần IV)
Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phê-rô, 08/08/2018
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)
ĐGH Phanxicô - Về ý nghĩa của phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều
Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 01/08/2018 (Reuters)
ĐGH Phanxicô - Về Mười Điều Răn, Phần 3
Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư, 01/08/2018.
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)
ĐGH Phanxicô - Về việc hóa bánh và cá ra nhiều
Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!