Bài phỏng vấn đầy đủ của ETWN với Tổng Thống Donald Trump

Người dẫn chương trình Nightly của EWTN là Tracy Sabol đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Tổng Thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 04/08/2020. Dưới đây là bản đầy đủ cuộc phỏng vấn:

Tracy Sabol: Xin cám ơn Ngài rất nhiều, Ngài Tổng Thống, vì đã trò chuyện với chúng tôi hôm nay. Chúng tôi trân trọng cuộc trao đổi này.

Tổng Thống Trump: Xin cám ơn.

Tracy Sabol: Chúng ta có nhiều điều phải trao đổi. Nhưng trước hết tôi muốn nói về nền kinh tế. Dĩ nhiên, hiện tại chúng ta hiện dang bắt đầu một vòng kích cầu khác. Ngài có thể nói về điều đó và điều gì là cần thiết để những người Đảng Dân Chủ và Cộng Hoà gặp nhau ở ngay khoảng giữa?

Tổng Thống Trump: Chúng ta có một nền kinh tế lớn nhất trong lịch sử của thế giới, chứ không chỉ ở nước chúng ta mà thôi, ở mọi quốc gia. Chúng ta đã đánh bại Trung Quốc, đánh bại mọi người. Họ có một nền kinh tế tồi tệ nhất mà họ từng có trong 67 năm qua. Vì thế chúng ta đang thực hiện với các khoản thuế suất và tất cả mọi điều mà tôi đang thực hiện. Và do đó chúng ta phải khép lại việc này. Sự tồi tệ này xuất phát từ Trung Quốc. Họ cần phải dừng lại sự tồi tệ này. Họ lẽ ra phải dừng lại điều này, nhưng họ đã không làm. Họ đã ngăn chặn sự tồi tệ ấy không đi vào nước họ, nhưng họ lại không dừng lại việc đó từ đây, Châu Âu, hay phần còn lại của thế giới. Và chúng ta phải dừng lại việc này và chúng ta đã thực hiện điều đó. Giờ thì chúng ta đang trở lại và chúng ta đang thực hiện kích thích. Chúng ta đã thực hiện việc này, như bạn biết, rất thành công. Và có lẽ chúng ta có điều gì đó đang hiệu quả. Chúng ta đang chứng kiến điều đang xảy ra. Vấn đề với các anh em Dân Chủ, như bạn biết, họ muốn tiền cứu trợ cho các bang và thành phố của họ vốn thực hiện quá nghèo nàn dưới sự lãnh đạo của Dân Chủ. Và tôi không vui với điều đó. Điều đó không phù hợp. Điều này có liên hệ với con Corona, tôi gọi nó là “Virus Tàu”. Và vì thế tôi nghĩ chúng ta đang thực hiện rất tốt. Chúng ta có những con số công việc tốt nhất mà chúng ta từng có, tỷ lệ phần trăm tốt. Bạn hãy nhìn vào điều đã xảy ra, [không thể biện phân nổi] gần 7 triệu việc làm trong vòng 2 tháng qua. Những con số mới sẽ xuất hiện rất sớm. Chúng ta đang trở lại. Chúng ta đang thực hiện rất tốt. Tôi nghĩ năm tới sẽ là một năm tốt nhất của những năm mà chúng ta từng có. Và trông rất rất mạnh.

Tracy Sabol: Nhìn đến quí ba: Ngài đang mong đợi như thế nào với việc nhìn này?

Tổng Thống Trump: Tôi nghĩ quí ba sẽ là một quí tốt lành. Tôi nghĩ nó sẽ là một quí tốt lành. Tôi nghĩ quí tư sẽ là rất rất tốt lành. Nhưng chúng ta chỉ mới đi ra khỏi điều gì đó mà chúng ta không có chọn lựa. Chúng ta đã cứu hàng triệu sinh mạng bằng việc đóng cửa. Nếu chúng ta không đóng cửa lại, thì chúng ta có lẽ sẽ mất hàng triệu sinh mạng. Và bằng việc đóng lại, tôi có ý nói, chúng ta đã thực hiện một việc thật sự tốt. Việc cấm cách Trung Quốc là rất quan trọng. Chúng ta đã cấm người dân nhập cảnh, đã bị nhiễm cao, và chúng ta cấm người dân đi vào từ Trung Quốc và rồi từ Châu Âu. Chúng ta thực sự cấm Châu Âu, rất quan trọng. Tôi nghĩ, thật sự sẽ là, theo tôi nghĩ một nền kinh tế rất đặc biệt sẽ diễn ra….trong năm tới. Nhưng tôi nghĩ quí ba thật sự sẽ rất tốt lành.

Tracy Sabol: Nhiều thứ bị đóng lại, gồm cả các nhà thờ. Chúng ta hãy nói về điều đó và tầm quan trọng của việc mở cửa lại các nhà thờ. Tôi biết Ngài đã từng nói về điều đó.

Tổng Thống Trump: Tôi nghĩ người ta nên mở lại các nhà thờ. Điều đó tuỳ thuộc vào các thống đốc. Nhưng, tôi nghĩ, và tôi đề nghị việc này, các bạn hãy mở cửa lại các nhà thờ. Họ sẽ lan toả, họ sẽ lan toả về mặt xã hội, họ sẽ có các loại khẩu trang và họ sẽ làm điều mà họ phải làm, bạn biết đấy, việc vệ sinh và mọi thứ khác mà chúng ta biết. Đó là một danh mục rất đơn giản, nhưng tôi nghĩ thật rất không công bằng là họ đã – tôi thấy ông Jim Jordan đã nói hôm nọ về điều này rất tốt, là họ có 50,000 người biểu tình và họ đang đứng trên đầu nhau cách thực tế, nhưng bạn lại không được phép đi nhà thờ. Bạn không đến trường. Chúng ta muốn mở lại các nhà thờ của chúng ta. Chúng ta muốn mở lại các trường học. Và mọi người muốn được an toàn. Họ biết phải làm gì. Họ sẽ tránh xa. Và, bạn biết, chúng ta sẽ cùng một cách. Có lẽ bạn sẽ có sự phục vụ thêm hoặc hai hoặc ba. Nhưng họ phải để cho các nhà thờ mở cửa. Họ muốn, những người Dân Chủ muốn đặt bản thân họ ra khỏi sự việc. Họ muốn đặt các nhà thờ ra khỏi sự quan tâm. Và điều đó rất không công bằng. Vì thế họ không phàn nàn về các cuộc biểu tình, vốn thật kinh tởm trong nhiều trường hợp. Bạn nhìn vào Portland, đó là một thảm hoạ, nhưng họ không muốn các nhà thờ mở cửa lại, họ không muốn trường học mở cửa, họ không muốn các văn phòng mở cửa. Vì thế đó là một tình hình rất rất không công bằng đối với nhiều người.

Tracy Sabol: Thưa Ngài Tổng Thống, có một cách nào đó coi các nhà nhờ như là các việc kinh doanh thiết yếu không? Làm sao chúng ta làm được điều đó?

Tổng Thống Trump: Tôi đang xét điều đó vì tôi nghĩ đã đủ rồi. Bạn có một số bang, tôi nghĩ họ chưa bao giờ muốn mở cửa các nhà thờ. Họ không muốn các nhà thờ mở cửa. Hãy nhìn, cách thẳng thắn, những người Dân Chủ, nếu bạn muốn về phía cực tả, những người Dân Chủ, họ đang ở phía cực tả, họ đã đi về phía cực tả. Bạn có đang nói về sự sống hay bạn có đang nói về bất cứ điều gì, họ không thích điều đó. Họ không thích điều đó.

Tracy Sabol: Tôi biết là Ngài đã nghe về chủ nghĩa phá hoại, chủ nghĩa phá hoại kinh tởm. Nhiều, rất nhiều ngôi nhà thờ đã bị phá hoại trong vòng nhiều tuần qua. Khi Ngài nghe về điều đó, Ngài nghĩ gì?

Tổng Thống Trump: Tôi nghĩ đó là một điều tồi tệ. Và tôi nghĩ điều đó một phần vì các nhà thờ không được phép hoạt động, các nhà thờ không được phép hoạt động. Và tôi nghĩ thật tồi tệ là điều đó có thể xảy ra. Và, bạn biết, họ muốn không góp tiền cho cảnh sát. Họ muốn dừng lại cảnh sát. Họ muốn có thật ít cảnh sát. Còn chúng tôi thì ngược lại. Tôi đã được cổ võ từ phía hành pháp của Texas, từ Florida, tất cả mọi cảnh sát và việc thi hành luật. tôi nghĩ, tôi không thể hình dung về họ, tôi không thể hình dung về việc hành pháp lại được ông Biden cổ võ. Ông có một thời gian khó khăn trong nhiều cách thế, chúng ta hãy đối diện điều đó, nhưng tôi không thể hình dung là điều đó lại đang xảy ra. Vì thế chúng tôi chỉ có vài người ủng hộ chúng tôi theo nghĩa hành pháp. Và, bạn biết, với các nhà thờ, bạn cần một sự hành pháp để giúp bạn nữa. Nhưng đó là sự thật là các nhà thờ đã bị đóng cửa và bạn biết, những điều tồi tệ xảy ra khi các nhà thờ bị đóng cửa. Đó là một tình trạng tồi tệ, điều họ đang thực hiện với các nhà thờ và đây là các thống đốc vốn thuộc về phía cực tả hoặc Dân Chủ, hầu như hai đang là một. Và tôi không nghĩ họ muốn mở cửa các nhà thờ.

Tracy Sabol: Điều gì có thể thực hiện để dừng lại chủ nghĩa phá hoại? Ngài nghĩ gì?

Tổng Thống Trump: À, điều bạn cần là bạn cần sự hành pháp. Đó là những khu vực thường được những người Dân Chủ cực tả quản lý. Tôi có ý nói, nơi mà bạn có sự lãnh đạo của Cộng Hoà, nơi bạn có các thống đốc và thị trưởng Cộng Hoà, thì bạn sẽ không gặp vấn đề này. Bạn gặp vấn đề này nơi mà bạn có những người Dân Chủ cực tả ở mọi lập trường. Vì thế điều bạn cần làm là bầu chọn những người Cộng Hoà. Và nếu bạn có một người Cộng Hoà, như một điển hình, nếu ông Biden nhảy vào, bạn có Portland trên khắp cả nước. Cả nước sẽ trở nên giống như Portland. Những người này là những người gây hấn. Họ là những người hỗn loạn. Bạn sẽ có điều đó trên khắp cả nước chúng ta. Bạn biết đấy, chúng tôi đã dừng lại việc đó, chúng tôi đã vào cuộc và nhiều người nói là chúng tôi hơi sớm. À, chúng tôi để cho chúng tôi sớm. Sớm thì tốt hơn là muộn. Nhưng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tốt tại đó. Chúng tôi làm việc tốt tại Seattle vốn có lẽ bị thiêu rụi hoàn toàn, thẳng thắn mà nói. Nhưng với Portland, và chúng tôi không làm việc lớn của chúng tôi, chúng tôi làm việc nhỏ hơn nhiều. Chúng tôi phải bảo vệ toà nhà của chúng toi, và các toà nhà của chúng tôi, thật sự, nhiều toà nhà. Nhưng toà án có lẽ đã bị đốt. Toà án lẽ ra đã bị huỷ diệt nếu chúng tôi không vào cuộc. Người ta nói, “Ồ, chúng tôi đến sớm”. À, nếu chúng tôi không đến lúc đó, thì toà án đã bị huỷ diệt vì Seattle không bảo vệ nó. Vì thế bạn sẽ có hoàn cản này trên khắp nước Mỹ. Và đó là điều không thể chấp nhận được.

Tracy Sabol: Và, thưa Ngài Tổng Thống, trong tư tưởng của nhiều bậc cha mẹ, gồm cả bản thân tôi, việc mở lại các trường học. Tôi biết Ngài chỉ mới nói trên Twitter về điều đó. Ngài có thể nói về điều đó chứ?

Tổng Thống Trump: Tôi muốn mở lại các trường học. Trước hết, trẻ em khoẻ mạnh cách không tưởng, phải không? Hệ miễn dịch của các cháu. Có điều gì đó đang diễn ra vì hàng ngàn cái chết tại New Jersey, hàng ngàn, vì tôi chỉ thấy các thống kê, nhiều ngàn người chết, một người dưới 18. Và đó là một người tôi tin là có những chứng béo phì trên tất cả mọi điều. Vì thế trẻ em là như vậy, tôi đoán là tôi đã nghe một bác sĩ nói, một cách nào đó thì các trẻ em được miễn nhiễm khỏi virus. Chúng có một điều gì đó thật mạnh, và chúng không bị nhiễm. Và chúng ta phải mở lại các trường học. Bạn biết, có một mối nguy lớn khi giam giữ mọi người. Và họ cũng sẽ thấy thật tuyệt vời khi dùng máy tính, nhưng đó không phải là cách học tuyệt vời. Giờ chúng biết là sẽ tốt hơn nhiều nếu học có một giáo viên ở trường hoặc tại một lớp học, điều đó thật tốt hơn nhiều khi nhìn vào một cái máy tính cả ngày. Vì thế chúng tôi sẽ phải cho các trường mở cửa lại. Chúng tôi sẽ cho các trường mở cửa lại sớm.

Tracy Sabol: Và nếu có một thông điệp mà Ngài muốn nói với các khán thính giả của chúng tôi, thì Ngài sẽ nói gì ngay bây giờ?

Tổng Thống Trump: À, tôi nghĩ bất cứ ai đều có liên hệ, một cách thẳng thắn, với tôn giáo, nhưng chắc chắn là Giáo Hội Công Giáo, các bạn phải ở phía Tổng Thống Trump khi liên quan đến việc phò sự sống, khi có liên quan đến tất cả mọi điều khác, những người này sẽ lấy đi hết các quyền của các bạn, gồm cả Điều Thứ Hai, vì, các bạn biết, người Công Giáo giống như Điều Thứ Hai của họ. Vì thế tôi giữ Điều Thứ Hai. Nếu tôi không ở đó, thì bạn có lẽ sẽ không có Điều Thứ Hai. Và phò sự sống là điều lớn của các bạn và các bạn sẽ không ở bên kia của vấn đề, tôi đảm bảo, nếu phe cánh tả, vì họ sẽ không quan tâm, họ sẽ đặt việc đó sang một bên như thể nó chẳng là gì.

Tracy Sabol: Xin cám ơn Ngài thật nhiều, thưa Ngài Tổng Thống, vì thời gian của Ngài hôm nay.

Joseph C. Pham (CNA)