Skip to main content

Đức Giám Mục Robson, người Scotland bị tố cáo về việc đạo văn trong luận văn tiến sĩ của Ngài

Edinburgh, Scotland (MAS) – Một vị giám mục người Scotland đã bị tố cáo về tội đạo văn trong bài luận tiến sĩ của Ngài đã cho CNA biết là trong khi Ngài chưa bao giờ cố ý thực hiện bất cứ một hành động đạo văn nào, thì Ngài sẽ chấp nhận bất cứ kết quả nào có thể xuất phát từ việc tố cáo.

Đức Hồng Y Sarah: Lời tuyên bố là Đức Benedict không phải là đồng tác giả của cuốn sách về sự khiết tịnh linh mục là 'một sự phỉ báng vô cùng nghiêm trọng'

Vatican (MAS) – Đức Hồng Y Robert Sarah đã cho biết vào Thứ Hai là những lời tuyên bố Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI không đồng tác giả với Ngài trong cuốn sách mới về sự khiết tịnh linh mục là “những sự phỉ báng nghiêm trọng vô cùng”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các nhà ngoại giao: Sự phân cực làm tổn thương người nghèo

Vatican (MAS) – Trong bài diễn văn thường niên của Ngài trước các nhà ngoại giao vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng tình liên đới là cần thiết trong năm 2020 để vượt thắng sự phân cực vì người nghèo, những người chịu khổ khi thiện ích chung bị coi thường.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy sống những thử thách bằng cách gắn chặt vào Đức Kitô

Vatican (MAS) – Một Năm Mới nhưng là một sự tiếp tục bài giáo lý về Sách Công Vụ Tông Đồ. Các khách hành hương và du lịch đã tham gia cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Hội Trường Phaolô VI vào Thứ Tư để nghe Ngài thực hiện một bài giảng khác về Sách này, đoạn cho thấy Thánh Phaolô tiếp tục hành trình của Ngài không chỉ bằng đường bộ mà còn bằng đường biển.

Đức Giáo Hoàng trong Lễ Hiển Linh: Giáo Hội phải lớn lên trong sự thờ phượng

Vatican (MAS) – Thờ phượng – tôn thờ - “là cùng đích và là mục tiêu” của hành trình của các Nhà Đạo Sĩ, tâm điểm của Lễ Chúa Hiển Linh. “Một khi chúng ta đánh mất cảm thức thờ phượng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong bài giảng của Ngài, “thì chúng ta đánh mất định hướng của mình trong đời sống Kitô Hữu, vốn là một hành trình hướng về Chúa, chứ không phải hướng về bản thân chúng ta”.

Đức Hồng Y Mueller: Cuộc khủng hoảng Giáo Hội xuất phát từ việc bỏ mặc Thiên Chúa, chạy theo văn hoá

Phoenix, Arizona (MAS) – Cuộc khủng hoảng mà Giáo Hội Công Giáo ngày nay đang đối diện xuất phát từ một sự nỗ lực – thậm chí bởi một số vị trong Giáo Hội – để chạy theo nền văn hoá và bỏ mặc giáo huấn của niềm tin, Đức Hồng Y Gerhard Mueller đã nói vào ngày 1/1/2020.

Đức Giáo Hoàng trong Lễ Mẹ Thiên Chúa: Phẩm giá và quà tặng của phụ nữ

Vatican (MAS) – Bài giảng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong năm mới được dành cho hình tượng Mẹ Maria, vào ngày Giáo Hội cử hành Lễ Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria được tuyên bố là Mẹ Thiên Chúa tại Công Đồng Ephesus vào năm 431, và chính Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI là vị đã khôi phục lại lễ trọng này vào ngày 1/1/1974.

Subscribe to Bản Tin