Skip to main content
Người dân biểu tình giơ cao khẩu hiệu chống lại hành động của ông Trump (Ted S. Warren / Associated Press)

15 Tiểu Bang Kể Cả Thủ Đô Lập Hồ Sơ Kiện Tổng Thống Donald Trump Về Việc Huỷ Bỏ DACA

New York, 07/09/2017 (MAS) – Các luật sư của 15 tiểu bang, đứng đầu khởi xướng là New York và Washington, đã nộp hồ sơ kiện Tổng Thống Trump vào Thứ Tư về việc bãi bỏ có kế hoạch của ông đối với chương trình DACA, cho rằng các nhà thẩm quyền liên bang đã “rút lại” lời hứa của họ để bảo vệ những người di dân trẻ là những người đã đến và đã đăng ký với chính phủ.

Họ đã kêu gọi một thẩm phán liên bang tại Brooklyn hãy ngăn chặn lại động thái loại bỏ chương trình thuộc thời Obama trên nền tảng là việc đảo ngược là “chưa được thẩm quyền và trái với Hiến Pháp và luật pháp Hoa Kỳ”.

“Thật rõ ràng là việc bãi bỏ chương trình DACA của Tổng Thống Trump sẽ tạo nên sự nguy hại về kinh tế lớn lao cho New York – và điều đó là điều đang chịu sự lèo lái bởi những lấn loát chống Mexico mang tính cá nhân của ông Tổng Thống”, Tổng Chưởng Lý New York, Eric Schneiderman là người đang lãnh đạo vụ kiện.

Các tổng chưởng lý của các bang khác như Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Massachusetts, New Mexico, North California, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington và District of Colombia cùng tham gia với ông.

Tổng Chưởng Lý California, Xavier Becerra nói vào Thứ Ba rằng ông cũng có ý định kiện để bảo vệ sắc lệnh năm 2012 của ông Obama, một sắc lệnh bảo vệ hơn 200,000 người di dân khỏi việc bị trục xuất là những người đã đến đất nước này khi còn trẻ con và đã định cư tại California. Tuy nhiên, ông vẫn chưa ký vào vụ kiện của New York.

Hành động pháp lý của các luật sư bang theo Đảng Dân Chủ lặp lại cùng một nỗ lực mà các luật sư Đảng Cộng hoà từ bang Texas và hơn 20 bang khác. Họ đã lập hồ sơ kiện trong một phiên toà liên bang tại nam Texas tố cáo ông Obama đã đi quá xa vào năm 2014 khi ông đã mở rộng chương trình DACA và đã giới thiệu một chương trình mới để bảo vệ khoảng 4 triệu cha mẹ di dân là những người đã có con hợp pháp tại đất nước này.

Vụ kiện Texas dẫn đến một sắc lệnh quốc gia ngăn chặn chính sách 2014 của Obama khỏi việc có hiệu lực. Trong khi những người bảo thủ đã mô tả hành động của ông Obama là không theo hiến pháp, thì thẩm phán Texas đã đưa ra luận điểm mang tính thủ tục là bộ máy của Đảng Dân Chủ đã thất bại trong việc ban hành luật mới của mình như là một quy định chính thức.

HIện tại các luật sư bang theo Đảng Dân Chủ cho rằng hành động bãi bỏ đột ngột sắc lệnh DACA cũng có thể bị ngăn chặn trên những nền tảng mang tính thủ tục.

Họ cũng nói rằng việc bãi bỏ phải bị chặn lại trên những nền tảng vốn đã được thúc đẩy bởi sự phân biệt đối xử với người dân Mexico và vì nó vi phạm “qui trình pháp lý” bởi những quy định thay đổi đột ngột đối với người di dân trẻ.

Âu Dương Duy (Theo Los Angeles Times)