Skip to main content
Các giám mục trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ (Daniel Ibanez/CNA)

Bản tóm tắt về phiên họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục từ nhóm các Nghị Phụ Ba Lan

Vatican, 05/10/2018 (MAS) – Phiên họp đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ, Niềm Tin và Biện Phân Ơn Gọi đã được tổ chức vào Thứ Năm, với các giám mục trên khắp thế giới đang thực hiện các phát biểu.

Dưới đây là bản tóm lược của phiên họp ngày 4/10, do các nghị phụ Ba Lan cung cấp cho CNA:

Các mối quan hệ liên thế hệ, truyền thông xã hội, thể thao, và việc chăm sóc mục vụ vốn có khả năng đáp trả lại những thách đố của tuổi trẻ là những chủ đề chính cho phiên họp đầu tiên của Thượng Hội Đồng Giám Mục, theo Instrumentum Laboris.

Trong phiên họp đầu tiên của Thượng Hội Đồng, Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã thảo luận về phần giới thiệu của Instrumentum Laboris; cụ thể, các mối quan hệ liên thế hệ, các châu lục kĩ thuật số, và việc chăm sóc mục vụ vốn có thể đáp trả lại những thách đố này.

“Nhiều chủ đề bao gồm cả những điểm cụ thể của Instrumentum Laboris Thượng Hội Đồng đã được nêu lên. Trong số đó, vấn đề được thảo luận nhiều nhất là các vấn đề của giới trẻ. Sự lắng nghe bắt đầu bằng những câu hỏi, chứ không phải là những vấn đề giả tạo”, Đức Tổng Giám Mục Stanisław Gadecki of Poznań, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan nói.

Các Nghị Phụ cũng nói về những người trẻ di dân. “Những người trẻ này di dân, bị khánh kiệt ở đất nước gốc của họ, và làm phong phú cho nước mà họ đến, thường với niềm tin vào Thiên Chúa như là nguồn trợ giúp duy nhất của các bạn. Đối với chúng ta là các Giám Mục, thì câu hỏi đặt ra: Chúng ta có biết người trẻ đang rời khỏi các giáo phận của chúng ta và chúng ta có biết các bạn đến với giáo phận chúng ta không?” Đức Tổng Gadecki nhận xét.

Các câu hỏi liên quan đến tình dục của giới trẻ, yếu tố quyết định trong thời dậy thì, cũng được thảo luận. “Ở đây, Giáo Hội có một sứ mạng tuyệt vời để chu toàn, vì nó có thể loan báo Tin Mừng của tình yêu”, Đức Tổng Giám Mục Grzegorz Ryś, thuộc TGP Lodz nói.

Đức Tổng Giám Mục Ryś đã chỉ ra rằng từ thường được lặp lại nhiều nhất tại Thượng Hội Đồng là từ “lắng nghe”. Đồng thời, các vấn đề quan trọng đối với giới trẻ, như là học tập, làm việc, và tình dục được nói đến. Đây là những chủ đề mà chúng ta có thể khởi đầu khi gặp gỡ người trẻ vì đây là các vấn đề của các bạn.

Trong Thượng Hội Đồng, chủ đề truyền thông xã hội cũng đã xuất hiện, vừa như một cơ hội tuyệt vời và cả như một mối đe dọa lớn lao, như một thực tại mà trong đó người trẻ đang sống. Chúng ta không nên chỉ nói về nó nhưng cần có những hành động cụ thể, Đức Giám Mục Marek Solarczyk, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Warszawa-Praga.

Người đầu tiên của các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đến từ Ba Lan là người đã phát biểu là Đức Giám Mục Marian Florczyk, Giám Mục Phụ Tá Kielce. “Nhiều vị giám mục đã nói đến Đức Gioan Phaolô II. Các vị nhắc lại Ngài như là một người tạo nguồn của các Kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới và lấy ý lực từ các bài diễn văn của Ngài...Đối với chúng tôi là những người Ba Lan, điều này thật tuyệt”, Ngài nói.

Một chủ đề quan trọng được các giám mục thảo luận là chủ đề về sự hiện diện của giới trẻ trong lãnh vực thể thao. Xã hội đương thời mang tính thể thao. Tài Liệu Làm Việc kêu gọi sự chú ý đến sự hiện diện của Giáo Hội trong lãnh vực thể thao. “Chúng ta có thể tự hào nói rằng Hội Đồng Giám Mục Ba Lan là hội đồng duy nhất trên thế giới có phái đoàn chăm sóc mục vụ cho các vận động viên thể thao. Vì thế, trong khi Giáo Hội tại Phương Tây rút lui khỏi đời sống của các vận động viên, thì Giáo Hội tại Ba Lan đang dấn thân với họ”, Đức Giám Mục Florczyk nói, đại biểu của Hội Đồng Giám Mục Ba Lan về Thể Thao.

Đan Sĩ (CNA)