Skip to main content
Các Nghị Phụ Ba Lan tại Thượng Hội Đồng Giám Mục (HĐGM Ba Lan)

Bản tóm tắt về phiên họp ngày 10/10 Thượng Hội Đồng Giám Mục từ nhóm các Nghị Phụ Ba Lan

Vatican, 11/10/2018 (MAS) – Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ đang tổ chức tại Vatican, từ ngày 03-28/10/2018. Dưới đây là bản tóm lược của các nghị phụ Ba Lan về phiên họp ngày 10/10:

Đời sống bí tích, sự thúc đẩy cảu Chúa Thánh Thần, Đức Kitô Phục Sinh, và việc đồng hành giới trẻ trong việc biện phân ơn gọi của họ - đây là những chủ đề chính của phiên họp sáng của Thượng Hội Đồng vào ngày 10/10.

Trong các tranh luận, văn kiện của phiên họp các giám mục và sự cần thiết giới thiệu một sự quân bình nhất định được thảo luận. “Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng nói rằng tài liệu thiếu một cách tiếp cận thần học và cách tiếp cận niềm tin. Tài liệu chủ yếu mang tính xã hội. Các tham dự viên chỉ ra rằng tài liệu không có đề cập gì đến Bí Tích Thêm Sức, vốn là Bí Tích của Chúa Thánh Thần, nhưng chính Ngài mới là Đấng làm cho Giáo Hội tươi trẻ. Dường như không nói gì về bí tích Thánh Thể, mặc dù giới trẻ cho thấy rằng các bạn nhạy bén với các bí tích, với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Nhiều tiếng nói thu hút sự chú ý đến một Lễ Hiện Xuống mới. Những tiếng nói này là hợp lệ vì các giải pháp mà chúng ta mang lại phải xuất phát từ niềm tin chứ không phải từ xã hội học”, Đức Tổng Giám Mục Grzegorz Ryś thuộc Lodz cho biết.

Trong phiên họp hôm nay, Đức Kitô Phục Sinh cũng được nhắc đến. “Nếu chúng ta có thể cho thấy rằng Đức Kitô Phục Sinh và sự trình bày về Đức Kitô là một chứng từ chính đáng, thì sẽ có hoa trái. Thực vậy, giới trẻ không mong đợi những phương thế vật chất hay tâm lý từ Giáo Hội; thay vào đó các bạn mong đợi những người môn đệ đoan chính. Một trong những bạn trẻ nói rằng các linh mục cần biết tên các bạn trẻ. Là một mục tử tốt lành và là đào tạo tốt hàm ý một mối quan hệ cá nhân sâu sắc, và tất cả điều này phải là vấn đề trong đời sống bí tích”, Đức Giám Mục Phụ Tá Marian Florczyk thuộc Kielce cho biết.

Sự biện phân ơn gọi trong bối cảnh đồng hành với người trẻ cũng được thảo luận. “Con đường biện phân và chấp nhận ơn gọi đòi hỏi những không gian khác nhau của sự đồng hành vốn hướng đến điều gì là mang tính nhân bản, điều gì mang tính xã hội, điều gì có liên hệ đến giáo dục, và điều gì có liên quan đến đời sống thiêng liêng. Trong lãnh vực này, có một cơ hội khác cho các mục tử làm việc với giới trẻ. Con đường này mang lại cho giới trẻ cơ hội để nhận ra và theo đuổi ơn gọi”, Đức Giám Mục Phụ Tá Marek Solarczyk thuộc Warszawa-Praga cho biết.

Âu Dương Duy (CNA)