Skip to main content
ĐGM Marek Solarczyk, Warszawa-Praga tại Thượng Hội Đồng Giám Mục (HĐGM Ba Lan)

Bản tóm tắt về phiên họp ngày 5/10 Thượng Hội Đồng Giám Mục từ nhóm các Nghị Phụ Ba Lan

Vatican, 08/10/2018 (MAS) – Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ đang tổ chức tại Vatican, từ ngày 03-28/10/2018. Dưới đây là bản tóm lược của các nghị phụ Ba Lan về phiên họp ngày 05/10:

Việc chuẩn bị cho đời sống hôn nhân, vai trò của các nghị phụ trong gia đình, những người di dân trẻ, và chứng tá về đời sống của giới trẻ là chủ đề của ngày họp thứ hai của Thượng Hội Đồng, mà trong đó các đại diện cảu các nước và châu lục lên tiếng trao đổi về kinh nghiệm của các vị.

Một số bạn trẻ gợi nhớ về đời sống trong các gia đình đổ vỡ. “Do đó, sự chú ý cần được thực hiện cho việc chuẩn bị hôn nhân, chẳng hạn, các lớp giáo lý tiền hôn nhân đang có tại Ba Lan. Những lớp giáo lý này cần phải được suy xét trong bối cảnh văn hóa vì nhiều cuộc hôn nhân của người dân từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau đang tăng”, Đức Giám Mục Phụ Tá Marian Florczyk thuộc giáo phận Kielce nói.

“Trong phiên thảo luận, ý kiến được nói đến là vai trò của người đàn ông đã bị mất. Trong quá khứ, một người đàn ông được lớn lên để là một người cha, để chu toàn các nhiệm vụ của mình. Gương của người cha là mạnh mẽ nhất thu hút con trẻ đến với niềm tin, được một trong các vị phát biểu nhìn nhận”, Đức Giám Mục Florczyk nhấn mạnh.

Một chủ đề khác là vấn đề người di dân, theo một nghĩa rộng. “Nếu chính bản thân Giáo Hội tại Châu Âu đang vật lộn với những vấn đề, thì sự trợ giúp nào cần phải trao cho những người mới đến?” Sự chú ý được dành cho điều kiện của người di dân và của những người đón tiếp họ. “Điều kiện tôn giáo của người đón tiếp thì thật không may là nghèo nàn”, Đức Giám Mục Florczyk nói.

Sự chú ý cũng được dành cho giới trẻ đang truyền giáo cho những đồng bạn của họ qua gương sống của họ. “Điểm quan trọng đối với người trẻ có niềm tin để dẫn dắt người trẻ khác đến với Chúa Giêsu Kitô vì Ngài là Đấng hình thành nên đời họ. Thực vậy, Giáo Hội là một cộng đồng tự làm cho mình có nét đặc thù bởi niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, cộng đồng ấy sống bởi niềm tin này”, Đức Giám Mục Florczyk nhấn mạnh.

“Các vấn đề được nêu lên cho thấy, một mặt, tất cả sự phong phú và cơ hội, như phụng vụ tốt, nhưng cũng cả về những mối nguy, chẳng hạn như các nhánh thờ quấy tồn tại ở một số nước”, Đức Giám Mục Phụ Tá Marek Solarczyk thuộc giáo phận Warszawa-Praga nói.

Việc thảo luận cũng tập trung vào tác động của truyền thông xã hội trên đời sống của giới trẻ.

Âu Dương Duy (CNA)