Skip to main content
Đức TGM Stanisław Gądecki Giáo Phân Poznań (HĐGM Ba Lan)

Bản tóm tắt về phiên họp ngày 9/10 Thượng Hội Đồng Giám Mục từ nhóm các Nghị Phụ Ba Lan

Vatican, 10/10/2018 (MAS) – Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ đang tổ chức tại Vatican, từ ngày 03-28/10/2018. Dưới đây là bản tóm lược của các nghị phụ Ba Lan về phiên họp ngày 09/10:

Phiên họp đầu tiên ngày 9/10 đã được dành cho 13 bản báo cáo được thu thập từ các nhóm làm việc theo từng ngôn ngữ. Sự mới mẻ là một nhóm ngôn ngữ Tây Ban Nha đã được thêm vào. Các báo cáo chứa đựng trên 300 việc điều chỉnh.

“Mọi báo cáo đều mang lấy một tinh thần khác vì nó phản ánh tính cách của châu lục. Các vấn đề được thảo luận trong các báo cáo có liên quan đến Instrumentum Laboris. Trong các báo cáo, một cái nhìn tích cực hơn vào giới trẻ được đưa ra, đối xử với giới trẻ không phải như một nhóm ở cạnh Giáo Hội, mà là một nhóm thuộc về Giáo Hội. Giới trẻ không nhìn vào Giáo Hội, nhưng là một phần của một đại gia đình chính là Giáo Hội. Do đó lòng khao khát thường xuất hiện trong các báo cáo hôm nay là việc Giáo Hội được giới thiệu như là một đại gia đình, cũng như là một người mẹ và người thầy”, Đức Tổng Giám Mục Stanisław Gądecki thuộc giáo phận Poznań cho biết.

Một số báo cáo dưới hình thức các trình thuật, những báo cáo khác dưới hình thức nhận định. “Chủ yếu các báo cáo có liên quan đến các đề nghị để Giáo Hội trở nên nhiệt thành hơn ngày nay, hình thành, nhưng đồng thời cổ võ, nhiều phong trào và nền phụng vụ”, Đức Tổng Giám Mục Stanisław Gądecki cho biết.

Đức Giám Mục Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ba Lan nhấn mạnh rằng sứ mạng cứu chuộc, vì đó mà Giáo Hội được thiết lập và người trẻ tham dự vào, cũng được nhấn mạnh. “Không chỉ người đã được chịu phép rửa và người lớn đã nhận phép thêm sức, là những người đang ở trong Giáo Hội, mà còn người trẻ trên khắp thế giới, thuộc mọi nền văn hóa và niềm tin. Trong bối cảnh này, sự chú ý được dành cho việc đào luyện các vị mục tử là những người có mối liên hệ tốt hơn với người trẻ qua một chiến lược mục vụ tốt hơn. Đồng thời, có một sự nhấn mạnh cần thiết để đào tạo giới trẻ, dẫn đến một cuộc gặp gỡ mục vụ với Đức Kitô trong niềm tin, ân sủng, là một chứng nhân của Đức Kitô, và một sự tham gia tích cực vào việc xây dựng một thế giới mở ra cho các thực tại thiêng liêng và tin mừng”, Đức Tổng Giám Mục Stanisław Gądecki cho biết.

Đan Sĩ (CNA)