Skip to main content
Đức Hồng Y tân cử Luis Ladaria, Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin (Daniel Ibanez/CNA)

Bộ Trưởng Giáo Lý Đức Tin: Chỉ Có Đàn Ông Mới Thụ Phong Linh Mục Là Dứt Khoát

Vatican, 31/05/2018 (MAS) – Giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về sự bất khả năng của việc phong chức linh mục cho phụ nữ, giờ đây hay trong tương lai, đã rõ ràng – và để gieo sự bối rối bằng việc đề nghị ngược lại là một vấn đề nghiêm trọng, vị có thẩm quyền cao nhất về giáo lý của Vatican viết.

Trong một bài viết vào ngày 29/05 trên tờ báo L’Osservatore Romano, Đức Hồng Y tân cử Luis Ladaria, đứng đầu Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã viết rằng “Đức Kitô muốn ban bí tích [phẩm trật thánh] này cho 12 tông đồ, tất cả đều là đàn ông, là những người, tới lượt mình, lại thông truyền nó sang cho những người đàn ông khác”.

“Giáo Hội luôn nhận thấy bản thân mình bị buộc bởi quyết định này của Thiên Chúa, là điều loại trừ việc phong chức linh mục thừa tác được trao cho các phụ nữ”.

Xét đến vấn đề này, cũng như là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô trong tông thư năm 1994 “Ordinatio sacerdotalis”, đã nói rằng mọi người Công Giáo phải “nhất định” đi theo giáo huấn này, Đức Ladaria nói, “đó là một vấn đề quan tâm nghiêm túc để xem sự xuất hiện ở một số nước những tiếng nói đặt vấn để về đúc kết của giáo lý này”.

Lý luận rằng việc cấm thụ phong linh mục cho phụ nữ của Giáo Hội đã không được định nghĩa là “ex cathedra” và rằng một vị giáo hoàng hay một hội đồng không thể thay đổi giáo huấn này trong tương lại “sẽ tạo ra những bối rối nghiêm trọng nơi người tín hữu”, và coi thường huấn quyền, Ngài nói.

Đức Hồng Y Ladaria đã nêu ra vài lý do tại sao Giáo Hội Công Giáo không thể thụ phong linh mục cho các phụ nữ, đầu tiên là việc đó là một phần trong yếu tính của bí tích truyền chức thánh mà người nhận việc thụ phong phải là một người đàn ông. Và Giáo Hội không thể thay đổi yếu tính này vì các bí tích, như đã được Đức Kitô thiết lập, là nền tảng của Giáo Hội.

Trái với điều mà một số người đã tranh luận, thì giới hạn này đối với bí tích truyền chức thánh, Đức Ladaria giải thích, không ngăn cản Giáo Hội khỏi việc hiệu quả trong sứ vụ của mình, vì nếu Giáo Hội không thể thay đổi điều gì, thì vì “tình yêu nguyên thủy của Thiên Chúa can thiệp vào điểm đó”.

Thiên Chúa “đang hoạt động nơi việc phong chức cho các linh mục, để Giáo Hội luôn chứa đựng, trong mọi hoàn cảnh lịch sử của Giáo Hội, sự hiện diện hữu hình và hiệu năng của Chúa Giêsu Kitô là ‘nguồn chính của ân sủng’”, Đức Ladaria nói, trích dẫn tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Evangelii Gaudium.

Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo về giáo huấn này là một vấn đề của việc vâng phục Thiên Chúa, Đức Hồng Y nói tiếp, khi nhấn mạnh rằng Giáo Hội được mời gọi để đào sâu sự hiểu biết của mình về bí tích truyền chức thánh: là vị linh mục đại diện “cho con người của Đức Kitô” và là phu quân của Giáo Hội, làm cho việc làm người của Ngài là một “phần không thể thiếu” của bí tích.

Đức Hồng Y nói về sự thật là Đức Benedict XVI và Đức Giáo Hoàng Phanxicô đều đã khẳng định giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong “Ordinatio sacerdotalis” về sự bất khả phong chức linh mục cho phụ nữ trong Giáo Hội Công Giáo.

Trong một cuộc họp báo trên máy bay khi trở về từ Thụy Điển vào ngày 1/11/2016, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Về việc phong chức linh mục cho phụ nữ trong Giáo Hội Công Giáo, lời rõ ràng cuối cùng đã được Thánh Gioan Phaolô II nói, và điều này vẫn hiệu nghiệm”.

Đức Ladaria cũng đã viết về gương của Mẹ Maria Đồng Trinh Diễm Phúc, là một “hình tượng hoàn hảo” nhất trong lịch sử Giáo Hội mặc dù Mẹ chưa bao giờ được phong làm thừa tác.

“Do đó chúng ta thấy rằng phái nam và phái nữ, ngôn ngữ gốc mà Đấng tạo dựng đã khắc ghi trong thân thể con người, được lấy từ trong công trình cứu chuộc”, Đức Hồng Y nói.

“Rõ ràng là sự trung thành với kế hoạch của Đức Kitô về chức linh mục thừa tác sẽ giúp đào sâu và cổ võ xa hơn nữa vai trò cụ thể của người phụ nữ trong Giáo Hội, trước việc là ‘trong Chúa, không nam thì chẳng có nữ, và không nữ thì chẳng có nam’ (1 Cr 11:11)”.

Giáo Hội Công Giáo cũng có thể mang lại ánh sáng cho nền văn hóa có liên quan đến “ý nghĩa và sự tốt lành của sự khác biệt giữa nam và nữ”, Ngài nói tiếp.

“Vào lúc này, thời điểm mà Giáo Hội được mời gọi để đáp trả trước nhiều thách đố của tương lai của chúng ta, thì thật thiết yếu là [Giáo Hội] vẫn ở trong Chúa Giêsu, giống như cảnh trong cây nho”, Đức Hồng Y Ladaria nói, trích dẫn những lời của Chúa Giêsu từ Tin Mừng Thánh Gioan: “Nếu anh em tuân giữ giới răn của Thầy, thì anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy”.

“Chỉ có sự trung thành của chúng ta với những lời của Ngài, là điều sẽ không qua đi, mới đảm bào cho căn rễ của chúng ta trong Đức Kitô và trong tình yêu của Ngài”. “Chỉ sự chấp nhận kế hoạch khôn ngoan của Ngài, vốn hình thành trong các bí tích, mới làm củng cố cội rễ của Giáo Hội, để Giáo Hội có thể sinh hoa trái sự sống đời đời”.

Âu Dương Duy (Theo CNA)