Skip to main content
Đức Hồng Y Marx và Đức Hồng Y Woelki năm 2013 (Paul Badde/EWTN)

Các Giám Mục Đức và Quan Chức Vatican Sẽ Thảo Luận Về Hiệp Lễ Vào Thứ Năm

Vatican, 30/04/2018 (MAS) – Sáu vị giám mục Đức sẽ gặp gỡ các quan chức của Bộ Giáo Lý Đức Tin, Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo và Hội Đồng Giáo Hoàng Về Văn Kiện Pháp Lý để thảo luận về kế hoạch của Đức cho phép người Tin Lành đã kết hôn với người Công Giáo được phép nhận Hiệp Lễ.

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 03/05, Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã thông báo vào ngày 30/04.

Đức Hồng Y Reinhard Marx của Giáo Phận Munich và Freising, Chủ Tịch HĐGM Đức, đã thông báo vào tháng 2 rằng ba phần tư các giám mục Đức đã phê chuẩn việc triển khai các hướng dẫn mục vụ để quyết định các hoàn cảnh mà trong đó một người vợ/chồng ngoài Công Giáo đã kết hôn với một người Công Giáo có thể nhận Hiệp Lễ.

Nhưng một tháng sau, 7 vị giám mục Đức, gồm Đức Hồng Y Reiner Maria Woelki thuộc Cologne, đã gửi một lá thư đến Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, và Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo, nói rằng các vị tin là một hội đồng giám mục không có thẩm quyền để mở rộng phép cho người ngoài Công Giáo nhận lãnh Hiệp Lễ.

7 vị giám mục đã yêu cầu Tòa Thánh Vatican giải quyết vấn đề này.

Văn phòng báo chí thông báo: “Một nhóm các hồng y và giám mục Đức sẽ họp với một số vị lãnh đạo bộ và các quan chức của Giáo Triều Rôma tại Vatican để giải quyết chủ đề về việc nhận lãnh Thánh Thể đối với người vợ/chồng ngoài Công Giáo trong những cuộc hôn nhân hỗn tạp”.

Tòa Thánh Vatican đã liệt kê các tham dự viên người Đức: Đức Hồng Y Marx; Đức Hồng Y Woelki; Đức Giám Mục Felix Genn của Munster; Đức Giám Mục Karl-Heinz Wiesemann thuộc Speyer, Chủ tịch ủy ban giáo lý đức tin của hội đồng giám mục Đức; Đức Giám Mục Rudolf Voderholzer thuộc Regensburg, Phó chủ tịch ủy ban giáo lý đức tin; và Đức Giám Mục Gerhard Feige thuộc Magdeburg, chủ tịch ủy ban đại kết của hội đồng giám mục Đức. Cha Dòng Tên Hans Langendorfer, tổng thư ký hội đồng giám mục, cũng sẽ tham dự.

Các quan chức Tòa Thánh tham dự gồm: Đức Tổng Giám Mục Ladaria, Đức Hồng Y Koch; Đức Cha Markus Graulich, phó hội đồng Văn Kiện Pháp Lý; và Cha Hermannn Geissler, một quan chức thuộc bộ giáo lý đức tin.

“Hướng Dẫn Áp Dụng Nguyên Tắc và Qui Định về Đại Kết”, công bố năm 1993 bởi Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo”, đã nhấn mạnh rằng “nhìn chung là Giáo Hội Công Giáo cho phép Hiệp Lễ và các bí tích hòa giải và xức dầu bệnh nhân chỉ với những người cùng chia sẻ về đức tin, thờ tự và đời sống giáo hội”.

Tuy nhiên, bản hướng dẫn đã viết, Giáo Hội Công Giáo “cũng nhìn nhận trong một số hoàn cảnh nhất định, theo nghĩa ngoại lệ, và trong những hoàn cảnh nhất định, thì các bí tích được phép, hay thậm chí được thực hiện, đối với những anh em Kitô Hữu của các giáo hội khác và cộng đoàn giáo hội khác”.

Bản hướng dẫn khích lệ các giám mục giáo phận “hãy suy xét bất cứ qui định nào vốn đã được thiết lập về vấn đề này bởi hội đồng giám mục”, để tạo ra “những qui định chung để phán quyết các hoàn cảnh của sự cần thiết nghiêm trọng và khẩn thiết” và để xác định là người ngoài Công Giáo “thể hiện niềm tin Công Giáo vào bí tích này và được ban phát cách phù hợp”.

Âu Dương Duy (Theo Catholic Herald)