Skip to main content
Đức Giám Mục Athanasius Schneider (courtesy John Aron)

Các Nhà Phê Bình Lên Kế Hoạch Tổ Chức Hội Thảo Song Song Với Đại Hội Gia Đình Thế Giới Tại Dublin

Dublin, Ireland, 19/06/2018 (MAS) – Các nhà phê bình Đại Hội Gia Đình Thế Giới do Vatican cổ võ đã công bố một cuộc hội thảo song song được tổ chức vào cùng thời điểm.

Đại Hội Gia Đình Thế Giới được lên kế hoạch là sẽ tổ chức tại Dublin vào Tháng 8, và những cuộc hội thảo thay thế, Hội Thảo Về Gia Đình Công Giáo, sẽ được tổ chức ngay Ballsbridge gần đó.

Trang NCR cho biết cuộc hội thảo hai ngày, được tài trợ bởi Viện Lumen Fidei, sẽ xoay quanh trọng tâm tông thư Casti Connubii năm 1930 của Đức Giáo Hoàng Pius XI, nói về các chủ đề hôn nhân, sinh sản và mang thai. Các diễn giả gồm Cha Thomas Weinandy, một thành viên của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế Vatican; Tiến Sĩ Robert Royal, sáng lập và chủ tịch Viện Đức Tin và Lý Trí; và John Smeaton, giám đốc Hội Bảo Vệ Thai Nhi của Anh (SPUC).

Cũng trình bày trong buổi hội thảo là Đức Giám Mục Athanasius Schneider, triết gia phò sự sống Giáo Sư Stéphane Mercier, và Tiến Sĩ Gerard van den Aardweg, một nhà tâm lý học và phân tâm học. Đức Hồng Y Raymond Burke cũng sẽ hiện diện qua một bài nói trực tuyến qua video.

Đại Hội Gia Đình Thế Giới, cuộc hội thảo do Vatican cổ võ, đặt trọng tâm quanh tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Giáo Hoàng sẽ phát biểu cũng như Cha James Martin S.J., cũng sẽ phát biểu với bài diễn văn có tựa đề “Khám Phá Cách Các Xứ Đạo Có Thể Hỗ Trợ Các Gia Đình Có Thành Viên Là Giới LGBT+”.

Mặc dù cả hai cuộc hội thảo đều được lên kế hoạch cùng thời điểm, thì các nhà lãnh đạo của Hội Thảo Gia Đình Công Giáo nói rằng mục tiêu của họ không phải là cạnh tranh mà thay vào đó giúp giải thích các quan điểm của Giáo Hội về hôn nhân và gia đình.

Đan Sĩ (Theo Catholic Herald)