Skip to main content
Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, TGM Giáo Phận Galveston-Houston, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (CNS photo/Bob Roller)

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Khen Ngợi Tông Huấn Gaudete et Exsultate

Galveston-Houston, Hoa Kỳ, 10/04/2018 (MAS) – Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, Tổng Giám Mục Galveston-Houston và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, vào ngày 9/04/2018, đã khen ngợi việc ra mắt tông huấn Gaudete et Exsultate: Về Lời Mời Gọi Đến Sự Thánh Thiện Trong Thế Giới Đương Đại của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trong thông cáo của Ngài, Đức Hồng Y DiNardo đã diễn tả lòng biết ơn thẳm sâu của Ngài đến Đức Thánh Cha về tông huấn và lời mời gọi mỗi người Kitô Hữu hãy “biết nhìn nhận và mở ra cho điều mà Thiên Chúa muốn họ trở thành”.
Trong phần giới thiệu tông huấn, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng mục tiêu của tông huấn này là “tái áp dụng lại lời mời gọi đến với sự thánh thiện theo một cách thực tế cho thời đại của chúng ta, với tất cả những rủi ro, thách đố và cơ hội của thời đại”.

Tông huấn được coi là hình thức cao thứ hai thuộc giáo huấn của Đức Giáo Hoàng sau một tông thư. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố hai tông huấn khác: Evangelii Gaudium vào năm 2013 và Amoris Laetitia vào năm 2016.

Dưới đây là những lời của Đức Hồng Y DiNardo:

“Tôi muốn cách cá nhân thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Thánh Cha vì những lời mạnh mẽ, trực khởi của Ngài trong Gaudete et Exsultate. Trong tông huấn này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô rất rõ ràng – Ngài đang thi hành nghĩa vụ của một Vị Đại Diện Đức Kitô, bằng việc mạnh mẽ kêu gọi mỗi và mọi người Kitô Hữu hãy tự do, mà không có bất cứ một phẩm chất nào, nhìn nhận và mở ra cho điều mà Thiên Chúa kêu gọi họ trở thành – đó là “nên thánh thiện, như Chúa là Đấng thánh thiện” (1 Pr 1:15). Sứ mạng được ủy thác cho mỗi người chúng ta trong nước của phép rửa là đơn giản – qua ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi để trở nên những vị thánh.

“Đừng sợ sự thánh thiện” (Số 32). Những lời này của Đức Thánh Cha đập vào mắt tôi đầu tiên khi tôi đọc những lời này. Một cách nào đó, mỗi người chúng ta có một nỗi sợ phấn đấu vì sự thánh thiện – một nỗi sợ là chúng ta sẽ bị mỉa mai, bị phớt lờ, hay thậm chí bị thù ghết bởi người khác vì chúng ta khác biệt. Nhưng đó là điều mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta và mọi người chúng ta trở thành! Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi chúng ta: Một Kitô Hữu không thể nghĩ về sứ mạng của mình ở trần gian này mà không coi đó là một con đường của sự thánh thiện, vì “đây là ý muốn của Thiên Chúa, là anh em hãy nên thánh” (1 Tx 4:3) (Số 19).

Đức Thánh Cha mô tả cách mà sự thánh thiện diễn ra trong những vất vả hằng ngày mà mỗi người chúng ta đối diện. Trong nhịp sống thường ngày, Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ chúng ta, “Chúng ta cần phải nhận ra và chiến đấu với những khuynh hướng gây hấn và ích kỷ của chúng ta, và đừng để cho chúng bén rễ” (Số 114). Nhưng, Ngài nói, “cuộc chiến này thì ngọt ngào, vì nó giúp chúng ta vui mừng mỗi khi Chúa chiến thắng trong đời sống của chúng ta” (Số 158).

Đặc biệt, có một đoạn chỉ ra sự cần thiết liên lỉ mà chúng ta cần có đối với nền dân sự trong tất cả mọi mối tương giao của chúng ta, đặc biệt trong lãnh vực truyền thông. “Các Kitô Hữu cũng thế”, Đức Thánh Cha viết, “có thể bị mắc kẹt trong những mạng lưới của tình trạng bạo lực ngôn từ qua mạng internet và nhiều diễn đàn truyền thông số khác nhau”. Điều này cũng có thể thậm chí đúng với truyền thông Công Giáo (Số 115). Ngay cả trong những bất đồng nóng bỏng của chúng ta, thì chúng ta luôn cần nhờ rằng chính Thiên Chúa là Đấng phán xét, chứ không phải con người (Gc 4:12).

Dưới ánh sáng của niềm vui Phục Sinh, khi chúng ta vui mừng sự phục sinh của Chúa chúng ta, tôi khích lệ mọi người Kitô Hữu hãy thắp sáng lại ơn gọi phép rửa của họ để nên thánh thiện bằng việc đọc tông huấn tuyệt vời này do Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết, đặc biệt là phần tuyệt vời về Tám Mối Phúc. Qua một sự khám phá về Mối Phúc, và qua việc đưa ra những gương về cách sống ơn gọi nên thánh của chúng ta trong đời sống hằng ngày, Đức Thánh Cha mang lại cho chúng ta một công cụ tuyệt vời để canh tân tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và cho nhau.

Đan Sĩ (Theo ZENIT)