Skip to main content
Sử dụng điện thoại trong Nhà Thờ như đang cất giấu Satan trong túi (Getty)

Có điện thoại trong Nhà Thờ "giống như cất giấu Satan trong túi quần" một tổng giám mục nói

Lahore, Pakistan, 12/03/2019 (MAS) – Người Công Giáo cần thực hiện một giờ chay điện thoại thông minh của họ khi đang trong Nhà Thờ trong Mùa Chay này, Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Lahore nói.

Đức Tổng Giám Mục Sebastian Shaw kêu gọi “một giờ chay điện thoại thông minh để tránh những chia trí trong 14 chặng đàng Thánh Giá và Thánh Thể Chúa Nhật”.

“Những chiếc điện thoại di động thì giống như có Satan đang được cất trong túi quần các bạn khi các bạn đi nhà thờ”, Ngài nói thêm.

Theo AsiaNews, Đức Tổng Giám Mục nói với những người trẻ Parkistan đang trở nên nghiện điện thoại thông minh. “Người trẻ liên tục gửi tin nhắn ngay cả khi đang cầu nguyện”, Ngài nói.

Thay vào đó các bạn nên dùng Mùa Chay “để phân tích lại đời mình, và bỏ đi các thói quen và những hành xử làm gia tăng khoảng cách giữa các bạn. Kiên vững khi đối diện với cơn cám dỗ”.

Đức Giám Mục Samson Shukardin, Giáo Phận Hyderabad đã đồng ý với Đức Tổng Giám Mục Shaw. “Mặc dù đó là một nguồn thông tin lớn lao ngay trên các ngón tay chúng ta, nhưng việc sử dụng điện thoại không cưỡng lại được là nguye hiểm nhất đối với giới trẻ. Chẳng hạn, phóng xạ là nguy hại và tạo nên ung thư; một số người dùng điện thoại với những lý do lầm lạc và nó sẽ phá huỷ các gia đình”.

Đan Sĩ (Catholic Herald)