Skip to main content
ĐHY Marc Ouellet, Bộ Trưởng Bộ Giám Mục Vatican (Vatican Media)

ĐHY Ouellet: Tự Sắc mới tạo ra những biện pháp hiệu nghiệm chống lại nạn lạm dung tình dục hàng giáo sĩ

Vatican, 10/05/2019 (MAS) – Tự Sắc “Vos estis lux mundi” được ban hành với ý định như một sự đáp trả mang tính toàn cầu và cụ thể đối với hiện tượng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội. Đây là thông điệp của Đức Hồng Y Marc Ouellet, Chủ Tịch Thánh Bộ Giám Mục, đã nói với Vatican News. Đức Hồng Y giải thích những thay đổi nguyên tắc mà văn kiện mới mang lại, vốn là sản phẩm của một sự cộng tác giáo hội trọn vẹn.

“Chúng ta có thể coi Tự Sắc Vos estis lux mundi là một trong những hoa trái của Cuộc Họp Bảo Vệ Trẻ Em được Đức Giáo Hoàng Phanxicô triệu tập tại Vatican vào Tháng 2 vừa qua”, Đức Hồng Y Ouellet nói. “Văn kiện này thiết lập ra những thủ tục mới và hiệu nghiệm để chiến đấu với nạn dịch lạm dụng”.

Đức Hồng Y Ouellet giải thích rằng những thay đổi lớn nhất mà Tự Sắc thự hiện trong kỷ luật của Giáo Hội: “Trước hết, là quy định đối với mọi giáo phận” trong Giáo Hội phải thiết lập “những hệ thống công khai ổn định, và dễ tiếp cận” cho việc báo cáo vụ lạm dụng. Ngài cũng nhấn mạnh đến qui định về hàng giáo sĩ và tu sĩ phải báo cáo vụ lạm dụng; sự mở rộng định nghĩa về nạn lạm dụng gồm “xâm hại hay bạo lực qua việc lạm dụng thẩm quyền”; và việc bao gồm cả những vụ việc lạm dụng các nữ tu về phía hàng giáo sĩ, hay lạm dụng các chủng sinh hay các tân giáo sĩ bởi các bề trên của họ.

“Sau cùng, nhưng không kém quan trọng”, Đức Hồng Y nói, “là đã làm rõ các thủ tục buộc trách nhiệm các Giám Mục và Bề Trên Dòng Tu về các hành động của các vị, không chỉ trong trường hợp các vị thực hiện việc lạm dụng, mà còn trong những trường hợp sự phớt lờ của các vị để can  thiệp hay bãi bỏ” nhữn cuộc điều tra dân sự hay giáo hội về vụ lạm dụng.

Tuy nhiên, Đức Hồng Y Ouellet khẳng định rằng các Giám Mục cần “phải tuyệt đối không” cảm thấy là các vị ấy đang ở trong tình trạng bị giám sát hay bị hoài nghi. “Chúng tôi biết rằng nhờ Thiên Chúa mà tất cả các Giám Mục, như các linh mục và tu sĩ, là những người đi theo gương của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống thường nhật để làm chứng cho Tin Mừng của Ngài”. Nhưng, Ngài nói, “Nơi nào có gian khó, thì chúng ta phải đối diện với nó, đặc biệt là nếu có liên quan đến một giám mục”.

Đan Sĩ (Vatican News)