Skip to main content
ĐHY Peter Turkson, Bộ Trưởng Bộ Cổ Võ Phát Triển Con Người Toàn Diện (Vatican Media)

Du lịch cần làm vinh danh Thiên Chúa và cổ võ phẩm giá con người

Vatican, 06/08/2018 (MAS) – Bộ Trưởng Bộ Cổ Võ Phát Triển Con Người Toàn Diện, Đức Hồng Y Peter Turkson, đã ký một Thông Điệp Ngày Thế Giới Du Lịch, sẽ diễn ra vào ngày 27/09.

Trong Thông Điệp của Ngài, Đức Hồng Y Turkson đã suy tư về chủ đề cho việc sống năm nay: “Du Lịch và Sự Biến Đổi Kĩ Thuật Số”. Chủ đề này, ngài nói, tập trung vào cách mà công nghệ số làm biến đổi thời đại và hành vi của chúng ta.

Vì điều này, Ngài nói, Ngày Thế Giới Du Lịch, “mời gọi chúng ta suy tư về sự đóng góp của sự tiến bộ công nghệ không chỉ để cải thiện những sản phẩm và dịch vụ du lịch của chúng ta, mà còn vì tiến trình này là một phần của sự phát triển bền vững và trách nhiệm của du lịch, hướng đến sự phát triển của một phần cần được định hướng”.

Giáo Hội, Ngài nói tiếp, “vẫn luôn dành sự chú ý đặc biệt đến việc chăm sóc mục vụ du lịch, giải trí và các kì nghỉ”, vốn giúp những người nam nữ chia sẻ các giá trị và lý tưởng, và phát triển như những cá nhân.

Du lịch là một cách quan trọng để chia sẻ những nguồn lực, nhưng cũng là để “giáo dục con người về trách nhiệm chung đối với “ngôi nhà chung”.

Đức Hồng Y Turkson đã dành “một suy tư đặc biệt” dành cho người trẻ, những người là trung tâm của Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới. Văn kiện làm việc, Ngài nhấn mạnh, thảo luận về cách “thật cần thiết để mang lại cho các bạn những con đường đào luyện và giáo dục nhân chủng, để các bạn sống ‘đời sống số’ của mình mà không tách biệt hành vi trực tuyến và gặp gỡ, cũng như không để cho bản thân các bạn ấy bị cám dỗ bởi thế giới ảo”.

Sau cùng, Đức Hồng Y Turkson nói, “Niềm hy vọng là Bộ sẽ điều tiết hết mọi người, khách du lịch và những người tham gia các kỳ nghỉ, là ‘việc du lịch sẽ góp phần làm vinh quang Thiên Chúa, gia tăng tôn trọng phẩm giá con người, sự hiểu biết nhau, tinh thần huynh đệ, sự tươi mới về thể xác và linh hồn”.

Âu Dương Duy (Vatican News)