Skip to main content
Lá thư của Đức Benedict và tuyển tập “Thần Học của Đức Giáo Hoàng Phanxicô” (Vatican Media)

Đức Benedict XVI: Có Một Sự Liên Tục Với Triều Giáo Hoàng Phanxicô

Vatican, 13/08/2018 (MAS) – Liên quan đến huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Hoàng Benedict viết rằng “có một sự hiệp nhất nội tại” giữa triều đại của Ngài và của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vị kế nhiệm của Ngài. Lá thư của Đức Giáo Hoàng Benedict được người nhận giới thiệu, Cha Dario Edoardo Viganò, trong một cuộc họp báo giới thiệu bộ sách “Thần Học của Đức Giáo Hoàng Phanxicô”, một tuyển tập 11 cuốn sách được viết bởi 11 tác giả khác nhau, và do Liberia Editrice Vaticana xuất bản. Cuộc họp báo được tổ chức tại Sala Marconi tại thủ phủ của Truyền Thông Vatican.

Đức Giáo Hoàng Benedict khen ngợi việc xuất bản tuyển tập này

“Tôi hoan nghênh sáng kiến này”, Đức Giáo Hoàng Benedict viết. “Nó làm trái lại thành kiến ngu xuẩn của những người nhìn Đức Giáo Hoàng Phanxicô như là một người thiếu sự đào luyện thần học và triết học cách cụ thể, trong khi tôi chỉ là một nhà lý thuyết về thần học với một chút hiểu biết về đời sống cụ thể của người Kitô Hữu ngày nay.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô có sự đào luyện thần học sâu sắc

Đức Giáo Hoàng Hưu viết rằng Ngài biết ơn vì đã nhận được tuyển tập 11 cuốn sách, được biên tập bởi Roberto Repole, Chủ Tịch Hiệp Hội Thần Học Ý. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói thêm rằng nhưng bộ sách này “trình bày cách hợp lý rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một người có sự đào luyện triết học và thần học sâu sắc và thật hữu ích để thấy sự liên tục nội tại giữa hai triều giáo hoàng, ngay cả với tất cả những khác biệt về phong cách và tính cách”.

Các phiên bản ngôn ngữ trong các tập sách

Trong sự kiện, Thầy Giulio Cesareo, OFM, lãnh đạo mới được bổ nhiệm gần đây của Nhà Xuất bản Liberia Editrice Vaticana, đã giải thích rằng hợp đồng đã được ký cho các phiên bản bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Romania, và những thương thảo xa hơn nữa sẽ được xúc tiến với các nhà xuất bản khác trên khắp thế giới.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)