Skip to main content
Đức Benedict XVI (Franco Origlia/Getty Images)

Đức Benedict XVI: 'Tôi Đang Trên Hành Trình Trở Về Nhà'

Rôma, 07/02/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Hưu đã viết cho một từ báo ý để nói rằng Ngài “đang trên cuộc hành hương về Nhà” trong “giai đoạn cuối cùng của đời tôi”.

Trong một lá thư 9 dòng gửi tờ báo Corriere della Serra, Đức Benedict XVI đã cám ơn đọc giả của tờ báo vì sự quan tâm của họ, và đảm bảo với họ là Ngài đang được bao quanh bởi “một tình yêu và một sự tốt lành mà tôi không thể tưởng tượng nổi”.

“Tôi đã xúc động khi có quá nhiều bạn đọc tờ báo của các bạn muốn biết tôi đang sống giai đoạn cuối cùng này của đời tôi thế nào”, Ngài nói.

“Tôi chỉ có thể nói theo nghĩa này là, trong một sự suy thoái từ từ sức khỏe thể lý của tôi, về mặt nội tâm thì tôi đang trên hành trình trở về Nhà”, Ngài nói thêm, viết hoa từ tiếng Ý “Casa”.

“Thật là một ân sủng lớn lao đối với tôi khi được bao quanh, trong giai đoạn cuối mệt mỏi của đoạn đường này, bởi một tình yêu và một sự tốt lành mà tôi không thể hình dung”.

Ngài nói Ngài coi sự quan tâm của đọc giả là “sự đồng hành” trên hành trình của Ngài, và đảm bảo với họ về lời cầu nguyện của Ngài.

Tờ bao1noi1 rằng họ đã liên lạc với Đức Benedict XVI qua “một kênh đáng tôn trọng” để hỏi Ngài hiện Ngài đang thế nào.

Lá thư, đánh dấu bằng dòng “gửi tay khẩn”, đã đến trụ sở tại Rôma của tờ báo vào sáng Thứ Ba từ “Tu Viện Thầy Chí Thánh, V-120, Città del Vatican”, nơi ở của Đức Giáo Hoàng.

Chúa Nhật này đánh dấu kỷ niệm 5 năm thông báo gây sốc của Đức Benedict là Ngài có ý từ nhiệm chức giáo hoàng. Việc từ nhiệm của Ngài có hiệu lực vào ngày 08/02 vào năm đó.

Âu Dương Duy (Theo Catholic Herald)