Skip to main content
Nhà Thờ St. Patrick, Harrisburg ( Jon Bilous_Shutterstock)

Đức Giám Mục Giáo Phận Harrisburg công bố danh sách 71 vị linh mục, phó tế, chủng sinh lạm dụng tình dục

Harrisburg, Hoa Kỳ, 02/08/2018 (MAS) – Giáo Phận Harrisburg đã công bố tên của 71 linh mục, phó tế, và chủng sinh đã bị tố cáo về hành vi sai trái về tính dục có liên quan đến trẻ em tại giáo phận trong 70 năm qua. Đồng thời, Đức Giám Mục Ronald Gainer Giáo Phận Harrisburg đã công bố lời xin lỗi đến các nạn nhân sống sót vụ lạm dụng.

Đức Cha Gainer đã đưa ra thông báo vào Thứ Tư, ngày 1/8, trong một buổi họp báo tại Harrisburg. Hơn một nửa số cá nhân được công bố tên đã qua đời, không còn ai đang làm công việc mục vụ trong Giáo Phận Harrisburg cả.

Cùng với danh sách tên người bị tố cáo, giáo phận cũng công bố một Chương Trình Bảo Về Người Trẻ Giáo Phận Harrisburg, một trang web mới bảo vệ trẻ em. Trang mang lại những nguồn cho những người sống sót, thông tin về việc huấn luyện bảo vệ trẻ em, và một cơ chế cho việc báo cáo vụ lạm dụng tình nghi.

“Nhiều trong số những người bị là nạn nhân khi còn là trẻ nhỏ vẫn đang tiếp tục sống trong tư cách những người sống sót đang phải chịu khổ vì sự nguy hại mà họ đã trải qua. Nhân danh tôi, và nhân danh giáo hội thuộc giáo phận Harrisburg, tôi thể hiện nỗi buồn sầu sâu sắc và tôi xin lỗi những người sống sót của vụ lạm dụng tình dục trẻ em”, Đức Cha Gainer nói.

Ngoài lời xin lỗi, Đức Cha Gainer còn nêu lên bất cứ những thỏa thuận kín nào mà những người sống sót đã ký như một phần của những giải quyết về mặt pháp lý. Điều này giúp cho các nạn nhân quá khứ có thể nói công khai về những kinh nghiệm của họ. Vẫn chưa rõ là có bao nhiêu trong số những giàn xếp này còn tồn tại trong giáo phận. Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em và Giới Trẻ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, một văn kiện ràng buộc về luân lý nơi các giám mục Mỹ, cấm những thỏa thuận kín khỏi việc hình thành nên một phần của một điều khoản của bất cứ một sự giàn xếp nào, ngoại trừ theo yêu cầu của các nạn nhân.

Danh sách công bố bởi giáo phận Harrisburg bao gồm tất cả mọi lời tố cáo đã được cho là đáng tin cậy bởi cảnh sát hay các giới chức giáo phận, nhưng giáo phận cho biết rằng những người trên danh sách không có nghĩa là đã phạm tội. Ngoài ra, danh sách còn chứa đựng tất cả mọi lời tố cáo lịch sử được thấy trong hồ sơ từ giáo phận.

Danh sách gồm 37 linh mục từ giáo phận, 3 phó tế từ giáo phận, 6 chủng sinh giáo phận, 9 linh mục từ các giáo phận khác, và 16 thành viên của nhiều cộng đoàn tu khác. Nhiều lời tố cáo đã được công khai.

Ông Matthew Haverstick, một luật sư của giáo phận, nói rằng danh sách đã có ý để “bao hàm quá mức”, và chứa đựng “mọi cá nhân mà việc tố cáo được đưa ra và lời tố cáo mà sau cùng đã không được chứng minh bởi cơ quan thi hành luật”.

Đức Giám Mục Gainer cũng công bố rằng giáo phận sẽ gỡ tên của tất cả mọi người bị tố cáo khỏi bất cứ công trình nào hay phòng nào nơi mà họ được vinh dự. Các công trình mang tên của các Giám Mục cũ của Harrisburg đã bao che trong suốt giai đoạn những vụ lạm dụng cũng sẽ gỡ bỏ hết tên của các vị này. Mặc dù bản thân các giám mục không bị tố cáo về hành vi bất xứng nào, nhưng Đức Giám Mục Gainer nói rằng các nhà lãnh đạo Giáo Hội “phải tuân thủ những chuẩn mực cao hơn”.

Những tố cáo bao gồm hành xử sai trái về thể lý, hành vi bất xứng, sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em hay những vi phạm khác, tội phạm, và những hành vi lạm dụng khác. Đức Giám Mục Gainer nói vào Thứ Tư rằng danh sách xuất phát từ cuộc điều tra của riêng giáo phận.

Thông báo diễn ra chỉ ngay trước khi việc công bố được mong đợi của một báo cáo từ cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn đã hoàn thành đối với 6 trong số 8 giáo phận Công Giáo của bang. Tổng Chưởng Lý Bang Pennsylvania Josh Shapiro đã cho biết rằng báo cáo 900 trang gồm chứng cứ về “nạn lạm dụng tình dục trẻ em lan rộng và một sự bao che có hệ thống bởi các lãnh đạo”.

Cuộc điều tra đã tạo ra kết quả trong việc tin về một vị linh mục đã xâm hại tình dục một học sinh 10 tuổi trong suốt năm học 1991-1992.

Báo cáo lúc đầu được lên kế hoạch công bố vào cuối Tháng 6 nhưng đã bị đình lại bởi những thách đố pháp lý bởi một số người được nêu tên trong đó. Tòa Án Tối Cao Bang Pennsylvania đã ra lệnh rằng một phiên bản mới sẽ được công bố không trễ hơn ngày 14/8.

Âu Dương Duy (CNA)