Skip to main content
Chúa Chịu Nạn ( Zwiebackesser/Shutterstock)

Đức Giám Mục Giáo Phận Worcester Quở Trách Tác Phẩm Của Một Giáo Sư Trường Cao Đẳng Thánh Giá Là "Phạm Thượng"

Worcester, Massachussett, 05/04/2018 (MAS) – Đức Giám Mục Giáo Phận Worcester đã công bố một lời quở trách sắc bén đối với Trường Cao Đẳng Thánh Giá sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng là Vị Trưởng Khoa Kinh Thánh Tân Ước của trường này, ông Tat-sion Benny Liew, đã viết một cuốn sách 10 năm trước khi cho rằng Đức Kitô là “một vị vua kéo lê” một vị có “những ước muốn kì quặc”.

Trong một thông cáo ngày 30/03 được đăng tải trên trang web của Giáo Phận Worcester, Đức Giám Mục Robert McManus đã kêu gọi trường cao đẳng yêu cầu ông Liew làm rõ các quan điểm của ông về bản tính của Đức Kitô, và yêu cầu ông bác bỏ những tác phẩm trước đó của mình, hoặc ít nhất làm rõ liệu ông sẽ hay không bảo vệ những quan điểm quá khứ của mình.

“Dưới ánh sáng của tranh cãi được tạo ra bởi những bài viết của Giáo Sư Liew, Trường Thánh Giá có một bổn phận, ít nhất, là yêu cầu Giáo Sư Liew liệu ông sẽ bác bỏ những lập trường kinh thánh mà ông đã viết ra khoảng 10 năm trước hay ông sẽ ủng hộ và bảo vệ những lập trường đó ngày nay”, Đức Giám Mục McManus nói.

Nếu giáo sư Liew muốn đi lại những tuyên bố quá khứ của mình, thì Đức Giám Mục McManus nói ông phải làm thế theo một tính cách công khai, “để không tạo nên sự nhầm lẫn” về bản tính của Đức Kitô.

Nếu ông không muốn, thì Đức Giám Mục McManus nói rằng trường đang rủi ro với sự chân thật của sứ mạng dòng của mình.

“Nếu ông không muốn, thì chính nhiệm vụ của tôi trong vai trò Giám Mục Giáo Phận Worcester sẽ nói rõ rằng lời dạy như thế là một mối nguy hiểm cho sự chân thật của đức tin Công Giáo và, trong sự cẩn trọng, cảnh báo người tín hữu Công Giáo hãy dấn thân cho sự chăm sóc mục vụ của tôi là lời dạy phi chính thống không có một vị trí trong một trường Cao Đẳng Công Giáo mà sứ mạng của trường là cổ võ và nuôi dưỡng truyền thống trí tuệ Công Giáo”.

Đức Giám Mục McManus nói những kết luận mà giáo sư Liew đã đạt tới thì “vừa sai trái vừa lầm lạc”, và Ngài “đặc biệt quan ngại” là cuốn sách của ông được trưng bày trên Phân Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo.

Chủ Tịch Cao Đẳng Thánh Giá Cha Philip Boroughs, S.J. đã bảo vệ giáo sư Liew, nói rằng mặc dù cha bất đồng với những ý tưởng của giáo sư và cách giải thích về Đức Kitô và tính dục của ông, “Thì sự tự do học thuật là một trong những cột mốc của nghệ thuật giáo dục trung lập”.

Đức Giám Mục McManus đặt vấn đề với cách bảo vệ của Cha Boroughs, nói rằng mặc dù sự tự do học thuật đang cần một phần “quan trọng” của thể chế Công Giáo, “thì làm thế nào một sự tự do học thuật được thực thi, đặc biệt trong lãnh vực Thần Học Nghiên Cứu Tôn Giáo, lại không thể mang lại một sự bao che cho một lời dạy rõ ràng là phi chính thống”.

Những tác phẩm của giáo sư Liew đã trở nên nổi tiếng sau khi một bài viết bởi sinh viên viên năm cuối của Trường Thánh Giá là Elinor Reilly đã được đăng vào tháng trước trong một ấn bản độc lập của trường The Fenwick Review. Một nhóm đang lên một kế hoạch biểu tình và cầu nguyện Kinh Mân Côi tại trường để yêu cầu giáo sư Liew hoặc “bác bỏ sự tấn ông của ông đối với Đức Kitô” hoặc là bỏ đi lập trường của mình.

Trường Cao Đẳng Thánh Giá đã không trả lời yêu cầu đưa ra nhận định trong thời gian của ấn bản này.

Đan Sĩ (Theo CNA)