Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp đón đoàn hành hương Albania (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng: Albania, mảnh đất xưa và vẻ vang

Vatican, 20/11/2018 (MAS) – Trong bài diễn văn đã chuẩn bị cho các khách hành hương Albania, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dùng cơ hội để chào hết mọi người dân Albania “nhân danh mối liên hệ bằng hữu xưa và các mối quan hệ cư trú” với Toà Phêrô.

Lịch sử vẻ vang và xưa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh “lịch sử xưa và vẻ vang” của Albania, nhấn mạnh rằng đất nước là một phần toàn diện của Châu Âu, với nền văn hoá độc đáo của mình. “Ngày nay”, Ngài nói, “chúng ta nhớ và vui mừng tưởng nhớ đến George Castriot Skanderbeg, một người con anh hùng của một dân mạnh mẽ và đại lượng, những người bảo vệ các giá trị thiêng liêng và danh Kitô Giáo bằng sự can đảm”.

Skanderbeg, Ngài nói tiếp, “đã làm mạnh căn tính văn hoá của Albania bằng những việc làm của ông, trở thành một biểu tượng bất khuất của sự nhất quán và hiệp nhất quốc gia”.

Đức Thánh Cha cũng nói về tình trạng di dân của nhiều người Kitô Hữu sau cái chết của Skanderbeg, và sự xâm lăng sau đó của Albania, và đã đón nhận sự hiện diện của những người Albania Ý nơi những người hành hương.

Sự dấn thân mới cho sự phát triển

“Tôi hết lòng hy vọng rằng dịp kỷ niệm này sẽ không bị giới hạn cho việc vui mừng đến vinh quang của những việc làm trong quá khứ”, Đức Giáo Hoàng nói, “nhưng cũng sẽ là một dịp tốt để có sự dấn thân mới của tất cả, tổ chức và người dân, theo hướng sự phát triển đúng đắn và quân bình, để các thế hệ trẻ” sẽ không bị buộc phải di dân.

Từ sự sống chung đến sự hợp tác và huynh đệ

Gương của Skanderbeg, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “đã diễn tả cách đúng đắn tính cách Albania”. Đặc biệt, Ngài chỉ ra “bầu khi của sự tôn trọng và tin tưởng” giữa người Công Giáo, Chính Thống Giáo và Hồi Giáo. Điều này, Ngài nói, cho thấy sự sống chung hoà bình giữa các công dân thuộc các tôn giáo khác nhau là một con đường rõ ràng cụ thể tạo nên sự hoà hợp, và tạo ra những sức mạnh tốt nhất và sự sáng tạo của toàn dân, làm biến đổi sự sống chung thành sự hợp tác và huynh đệ thật sự”.

Âu Dương Duy (Vatican News)