Skip to main content
Đức Giáo Hoàng tham dự cuộc hội thảo nạn buôn người tại Vatican, 11/04/2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng: Buôn người là một tội ác 'thương mại hoá người khác'

Vatican, 12/04/2019 (MAS) – Vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lên án nạn buôn người là một trong những biểu hiện bi đát nhất của “việc thương mại hoá người khác”, một tội ác chống lại con người vốn làm biến dạng cả các nạn nhân và cả những người thực thi công việc này.

“Những người thực hiện tội ác này không chỉ làm hại người khác, mà còn cả chính họ”. “Trong nhiều hình thức của tội ác này, thì nó tạo nên một vết thương ‘nơi thân thể của con người đương đại’”, một vết thương sâu nơi bản tính con người của những người đang phải chịu đựng nó và những người thực thi tội ác này”, Đức Giáo Hoàng nói với các tham dự viên của một cuộc hội thảo học tập về việc áp dụng Những Định Hướng Mục Vụ về Nạn Buôn Người bởi Ban Di Dân và Tị Nạn của Vatican.

Thương mại hoá con người

Đức Thánh Cha than phiền “sự phát triển của chủ thuyết cá nhân và qui ngã” trong thời đại của chúng ta vốn có xu hướng coi người khác thuần tuý theo cách nhìn toàn trị, gán giá trị cho con người theo tiêu chí của sự tiện nghi và lợi ích cá nhân. Đây nhất định là một vấn đề của một “xu thế đối với việc thương mại hoá người khác”, điều mà Đức Giáo Hoàng nói là Ngài liên tục bác bỏ. Và “trong số những biểu hiện bi đát khác của tình trạng thương mại hoá này là nạn buôn người”, Đức Giáo Hoàng nói.

Khi dùng những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan như là chiếc gậy của sứ mạng của Giáo Hội là lòng thương xót – “Ta đã đến để họ được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng “nạn buôn người làm biến dạng tình trạng con người của các nạn nhân, xâm phạm đến sự tự do và phẩm giá của con người”. “Đồng thời, nó cũng làm méo mó tình trạng con người của những ai thi hành tội ác này, chối bỏ họ quyền được dự phần vào ‘sự sống dồi dào’”.

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng nạn buôn người sẽ tạo nên một sự vi phạm bất công đến sự tự do và phẩm giá của con người đã được Thiên Chúa mong muốn và tạo dựng nên. Vì lý do này, Ngài nói, nạn buôn người được coi là một “tội ác chống lại nhân loại”.

Chiến đấu chống lại nạn buôn người

Trái lại, tất cả mọi hành động nhằm khôi phục và cổ võ phẩm giá con người của những người sống sót nạn buôn người đang phù hợp với sứ mạng cứu độ của Đức Kitô và Giáo Hội của Ngài. Đức Giáo Hoàng nói, điều này mang lại lợi ích cho bản tính con người của chúng ta, mở ra con đường cho sự trọn vẹn của sự sống, mục tiêu tối hậu của sự hiện hữu của chúng ta.

Đức Thánh Cha đã thể hiện lòng ngưỡng mộ của Ngài đối với những người ở các Giáo Hội địa phương và nhiều dòng tu đang hoạt động, gồm cả việc kết nối mạng lưới với người khác, để chiến đấu chống lại nạn dịch này.

Ngài nhấn mạnh rằng nhiều việc đã được thực hiện và đang được thực hiện trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người, nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải được thực thi. Ngài khích lệ sự cộng tác của nhiều sáng kiến mục vụ khác nhau, cả ở cấp độ địa phương và quốc tế, và khích lệ rằng họ phối hợp sức mạnh lại để giải quyết vấn đề tại các nước gốc, thuyên chuyển và đích đến của những người bị buôn bán.

Để hiệu quả hơn, Đức Giáo Hoàng nói, Giáo Hội cần phải nhận sự trợ giúp của các thành tố chính trị và xã hội khác.

Âu Dương Duy (Vatican News)