Skip to main content
ĐGH Phanxicô gặp gỡ các trẻ nhỏ ở Cộng Đồng Nomandelfia, Ý, 10/05/2018 (ANSA)

Đức Giáo Hoàng Cảm Động Bởi Sự Nồng Nhiệt và Tinh Thần Gia Đình Của Cộng Đồng Nomandelfia

Nomadelfia, Ý, 11/05/2018 (MAS) – Vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đến thăm thị trấn Nomandelfia miền trung nước Ý nơi mà Ngài đã cảm động bởi sự nồng nhiệt và tinh thần gia đình của cộng đoàn được khởi sự ở đó bởi Cha Zeno Saltini vào năm 1947.

Normadelfia là chặng dừng đầu tiên trong chuyến thăm hai chặng dừng mỗi nửa ngày tại Ý, một chuyến thăm cũng đưa Ngài đến Loppiano có liên hệ đến Phong Trào Focolare.

Nomadelfia được đặt tên theo một cộng đoàn các gia đình Công Giáo và những giáo dân chưa lập gia đình là những người áp dụng một lối sống huynh đệ được gợi hứng bởi cộng đoàn Kitô Hữu tiên khởi.

Khuôn mẫu của Cộng Đoàn Kitô Hữu tiên khởi

Gặp gỡ một đoàn đại diện của Cộng Đoàn Nomadelfia, Đức Giáo Hoàng mô tả họ như là một “thực tại mang tính ngôn sứ nhằm mục đích mang lại một nền văn minh mới, áp dụng Tin Mừng như là một hình thức sống vốn tốt lành và tuyệt vời”.

Đức Giáo Hoàng nói, “Luật huynh đệ ấy, vốn là nét đặc trưng cho đời sống của bạn, là giấc mơ và là mục tiêu của toàn bộ đời sống của Cha Zeno, một người muốn một cộng đoàn sóng được gợi hứng theo khuôn mẫu đã được hoạch ra trong Công Vụ Tông Đồ”.

“Nhiều người này đã trở thành tín hữu”, Đức Giáo Hoàng nói, “có một tâm hồn và một linh hồn và không ai tự coi điều thuộc về họ là một tài sản riêng, nhưng mọi sự là chung giữa họ”.

Do đó, Đức Giáo Hoàng kêu gọi Cộng Đồng Nomadelfia hãy “tiếp tục lối sống này, tin tưởng vào sức mạnh của Tin Mừng và Chúa Thánh Thần”, qua “việc làm chứng Kitô Giáo của họ”.

Trẻ Em

Đức Giáo Hoàng Phanxicô hướng sự chú ý đến sự nhạy bén của Cha Zeno đối với trẻ em đau khổ, đặc biệt các trẻ mồ côi, đối với những trẻ này thì ngôn ngữ duy nhất mà chúng hiểu là ngôn ngữ của tình yêu.

Đức Giáo Hoàng nói rằng Cha Zeno có thể xác định một hình thái xã hội cụ thể nơi mà không có chỗ cho sự cô lập hay cô tịch, nhưng là nơi các gia đình và thành viên khác nhau nhận ra nhau là anh em trong niềm tin, trong một mối liên hệ vừng vàng hơn cả mối dây của quan hệ hò hàng, điều mà Đức Thánh Cha mô tả là “huyết tộc với Chúa Giêsu”.

Người Già

Một khía cạnh khác của Cộng Đồng Nomandelfia mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô có liên hệ là “sự chú ý yêu thương đối với những người già của cộng đồng, những người ngay cả trong tình trạng sức khỏe yếu kém vẫn ở trong gia đình được cả cộng đồng hỗ trợ.

Do đó Đức Giáo Hoàng khích lệ Cộng Đồng hãy tiếp tục “nhập thể khuôn mẫu tình yêu huynh đệ này” thực hiện theo tinh thần của Cha Zeno.

Âu Dương Duy (Theo Vatican News)