Skip to main content
Bức Tượng Mẹ Mễ Du (ANSA)

Đức Giáo Hoàng cho phép hành hương đến Mễ Du (Medjugorje)

Vatican, 13/05/2019 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định cho phép các cuộc hành hương đến Medjugorje (Mễ Du), giờ đây có thể được chính thức tổ chức bởi các giáo phận và giáo xứ và sẽ không còn diễn ra chỉ trong một khả năng riêng tư nữa, một sự việc tính đến giờ là vấn đề. Việc thông báo đã được đưa ra ngày hôm nay trong Thánh Lễ, ở một đền thờ giáo xứ đã trở thành điểm đến của hàng triệu người hành hương, do Đức Khâm Sứ Toà Thánh Luigi Pezzuto thực hiện tại Bosnia-Herzegovina và Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser, Điều Tra Viên Đặc Biệt của Toà Thánh.

Các cuộc hành hương thì không biện minh cho các sự kiện đã nổi tiếng

Giám đốc lâm thời của Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Alessandro Gisotti, khi trả lời các câu hỏi của phóng viên về thông báo, đã làm rõ rằng việc trao quyền của Đức Giáo Hoàng phải được đi kèm với “sự cẩn trọng để ngăn chặn những cuộc hành hương này khỏi việc bị hiểu là một sự trao quyền cho những sự kiện đã nổi tiếng, mà hiện tại vẫn đang cần sự giám định từ Giáo Hội. Do đó, sự cần trọng phải được thực thi để tránh tạo ra sự bối rối hay mập mờ từ quan điểm giáo lý có liên quan đến những cuộc hành hương như thế. Diều này cũng liên quan đến các vị mục tử thuộc mọi phẩm trật và cấp độ là những vị có ý định đi Mễ Du và cử hành hay đồng tế trong sự kiện tại đó theo cách trang trọng”.

Sự chú ý mục vụ

“Liên quan đến lượng người đáng kể đến với Mễ Du và hoa trái ân sủng dồi dào có từ đó – ông Gisotti nói tiếp – việc trao quyền này là một phần của sự chú ý mục vụ cụ thể mà Đức Thánh Cha có ý dành cho thực tại ấy, và nhằm khích lệ và cổ võ hoa trái của sự thiện hảo”.

Vị khách của toà thánh, giám đốc lâm thời kết thúc, “theo đó, sẽ có một sự dễ dàng hơn trong việc thiết lập – các mối quan hệ với các vị linh mục chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc hành hương đến Mễ Du, cũng nhu là, những người an toàn và được chuẩn bị kĩ, khi mang lại cho họ thông tin và những chỉ dẫn để có thể tiến hành những cuộc hành hương sinh hoa trái như vậy, - trong một sự hoà hợp với người dân thường của khu vực này”.

Quyết định của Đức Giáo Hoàng diễn ra một năm sau khi bổ nhiệm Đức Hoser, Nguyên Tổng Giám Mục Warszawa-Prague tại Ba Lan, là “Vị Khách Đặc Biệt đến Giáo Xứ Mễ Du, vào ngày 31/05/2018”.

Do đó, cả việc bổ nhiệm ấy và việc thông báo hôm nay không đi vào các vấn đề giáo lý có liên quan đến tính chân thực về câu chuyện của 6 thị nhân của điều đã diễn ra tại Mễ Du kể từ năm 1981, một hiện tượng vẫn chưa có kết luận. Về 6 thị nhân, vào thời gian ấy là trẻ em hay giới trẻ, 3 bạn đã đảm bảo với chúng tôi là các bạn vẫn thấy sự hiện ra hằng ngày của “Nữ Vương Hoà Bình”, vẫn theo cùng một thời điển vào buổi chiều và bất cứ các bạn ở đâu: các bạn ấy là Vicka (sống tại Mễ Du), Marija (sống tại Monza) và Ivan (đang sống tại Hoa Kỳ và thường về quê). Và thị nhân thứ 4, Mirjana, nói rằng cố nhận được sự hiện ra mỗi tháng, vào ngày mùng 2, trong khi hai bạn còn lại là mỗi năm một lần.

Âu Dương Duy (Vatican News)