Skip to main content
ĐGH Phanxicô chuẩn bị ra chào các Tín Hữu, 28/01/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng: Chúa Giêsu, Thầy Của Chúng Ta Quyền Năn Trong Lời Nói và Việc Làm

Vatican, 29/01/2018 (MAS) – Trong Giờ Kinh Truyền Tin tại Quảng Trường vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư Thường Niên.

Một vị ngôn sứ quyền năng trong lời nói và hành động

Đức Thánh Cha đặt Bài Tin Mừng trong ngày vào trong “câu chuyện lớn hơn được mô tả là ‘một ngày ở Ca-phác-na-um’”. Khi Chúa Giêsu trừ quỷ cho cho một người đàn ông, thì Ngài “được trình bày là ‘một vị ngôn sứ quyền năng trong lời nói và hành động’”. Những người đã chứng kiến cuộc trừ quỷ, Đức Giáo Hoàng nói, “đã kinh ngạc trước những lời của Ngài, vì đó không phải là những lời bình thường, những lời ấy không giống như những lời họ thường được nghe”. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng điều này là vì “Chúa Giêsu đã có đầy quyền năng. Giáo lý của Ngài thì mới mẻ: ‘Một giáo huấn mới, được thực hiện bằng quyền năng’, như Thánh Sử Mác-cô đã nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng quyền năng của Chúa Giêsu hệ tại không chỉ ở những lời của Ngài, mà còn ở hành động của Ngài. Vài lời mà Chúa Giêsu nói với người đàn ông bị quỷ ám đã đủ “để dành phần thắng trước Satan...Sức mạnh của Chúa Giêsu xác định thẩm quyền của giáo huấn Ngài. Ngài không chỉ đơn giản thốt ra những lời, mà Ngài hành động. Bằng cách này Ngài làm cho tỏ hiện dự án của Thiên Chúa bằng lời và bằng sức mạnh của việc làm”. Bằng cách này, Đức Giáo Hoàng nói, Chúa Giêsu “làm tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa cả bằng giáo huấn của Ngài với biết bao hành động chăm sóc và chữa lành bệnh tật, xoa dịu người bần cùng, trẻ nhỏ, và tội nhân”.

Thông điệp của Bài Tin Mừng trong ngày

Khi kết thúc bài suy tư của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết nối bài suy tư với đời sống hiện tại của chúng ta. “Chúa Giêsu là Thầy của chúng ta, quyền năng trong lời nói và hành động. Chúa Giêsu thông truyền cho tất cả chúng ta ánh sáng soi sáng con đường, mà đôi khi tăm tối, trong đời sống của chúng ta. Ngài cũng thông truyền cho chúng ta sức mạnh cần thiết để vượt thắng những khó khăn, thử thách, và cám dỗ. Chúng ta hãy suy xét đến ân sủng dành cho chúng ta thật lớn lao dường nào khi nhận biết rằng chính Thiên Chúa này là Đấng quá quyền năng và quá tốt lành!

Rồi Ngài kết thúc bằng một lời cầu nguyện lên Mẹ Maria “người phụ nữ lắng nghe”, để Mẹ sẽ “giúp chúng ta đạt được sự thinh lặng bên trong và quanh chúng ta, để nghe, giữa sự ồn ảo của teh61 giới, những lời có thẩm quyền nhất là: những lời của Con Mẹ là Chúa Giêsu, Đấng loan báo về ý nghĩa sự hiện hữu của chúng ta, và giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ, ngay cả khỏi Ma Quỷ”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican News)