Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Thượng Phụ Youssef (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Cử Hành Thánh Lễ Với Đức Thượng Phụ Công Giáo Hy Lạp Melkite

Vatican, 14/02/2018 (MAS) - Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã cử hành Thánh Lễ sáng Thứ Ba (13/02) với Đức Thượng Phụ Công Giáo Hy Lạp Melkite, Youssef Absi.

Thay vì thực hiện một bài giảng, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói một vài lời về ý nghĩa của buổi cử hành, mà các thành viên của Hội Đồng Hy Lạp Melkite đã tham dự.

“Thánh Lễ này với người anh em của chúng ta, Đức Thượng Phụ Youssef”, Đức Giáo Hoàng nói, “khẳng định Sự Hiệp Thông Tông Đồ của chúng ta: Ngài là vị cha của một Giáo Hội rất cổ xưa, và Ngài đến để ôm lấy Thánh Phê-rô và nói, ‘Con hiệp thông với Thánh Phê-rô’”. Đức Thánh Cha nói đây là ý nghĩa của Buổi cử hành Thánh Thể.

‘Giáo Hội đau khổ’

Ngài nói Giáo Hội Hy Lạp Melkite là một “Giáo Hội phong phú với nền thần học riêng trong nền thần học Công Giáo và với nền phụng vụ riêng của mình.

Đức Giáo Hoàng nói “vào thời điểm này phần lớn người dân Giáo Hội Melkite đang bị đóng đinh, giống như Chúa Giêsu.
Ngài nói Thánh Lễ được cử hành cho người dân của Giáo Hội Hy Lạp Melkite, “vì những người đang đau khổ, và vì người Kitô Hữu bị bách hại tại Trung Đông, là những người đã hy sinh mạng sống, của cải, tài sản của mình vì họ đã bị loại trừ”. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói Ngàu cũng dâng Thánh Lễ cầu cho sứ vụ của “người anh em Youssef của chúng ta”.

Đức Thượng Phụ: ‘Thánh Lễ của sự hiệp thông’

Sau Thánh Lễ, Đưc Thượng Phụ Youssef đã cám ơn Đức Giáo Hoàng vì “Thánh Lễ của sự hiệp thông tuyệt vời này”. Ngài nói, “Cá nhân tôi, tôi thật sự cảm động bởi lòng bác ái và liên đới huynh đệ của Đức Giáo Hoàng đã thể hiện đối với Giáo Hội chúng tôi”.

Đức Thượng Phụ Youssef hứa sẽ giữ Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong tâm hồn và lời cầu nguyện của Ngài “Tôi không thể diễn tả vẻ đẹp của sự hiệp thông này, vốn hiệp nhất tất cả mọi môn đệ của Đức Kitô lại”.

Joseph C. Pham (Theo Vatican News)