Skip to main content
ĐGH Phanxicô và Tổng Thống Giorgi Margvelashvili tại lễ tiếp đón tại Phủ Tổng Thống 30/09/2016 (FB TT Giorgi Margvelashvili)

Đức Giáo Hoàng Đọc Diễn Văn Trước Các Nhà Cầm Quyền và Ngoại Giao Đoàn Georgia

Tbilisi, Georgia, 01/10/2016 (MAS) – Gặp gỡ các nhà cầm quyền và các thành viên ngoại giao đoàn tại Tbilisi, Georgia vào Thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mô tả đất nước khu vực Caucasus là một “vùng đất được chúc phúc này, một nơi của sự gặp gỡ và sự giao thoa thiết yếu giữa các nền văn hoá và nền văn minh”, một vùng đất mà, kể từ thế kỷ thứ 4, “đã khám phá ra ở nơi Kitô Giáo tận căn tính sâu xa nhất của nó và nền tảng vững vàng của các giá trị của đất nước này”.

Đức Giáo Hoàng đã đọc diễn văn tại phủ tổng thống ngay sau khi Ngài đến thủ đô đất nước Georgia. Trong bài diễn văn của mình, Đức Giáo Hoàng đã gợi nhắc lại cuộc gặp gỡ của Ngài tại Vatican vào năm ngoái với Tổng Thống Giorgi Margvelashvili và đã cám ơn ông vì lời mời đến thăm đất nước của ông mà các giá trị, được thể hiện “trong nền văn hoá, ngôn ngữ và các truyền thống”, Ngài nói, đặt đất nước hoàn toàn “vào trong đá tảng của nền văn minh Châu Âu”.

Georgia, một cầu nối giữa Châu Âu và Châu Á

Mô tả Georgia như là “một chiếc cầu tự nhiên giữa Châu Âu và Châu Á”, mà trải qua nhiều thế kỷ đã tạo nên “việc giao tiếp và các mối quan hệ” giữa các dân tộc thuộc các nền văn hoá khác nhau, Đức Giáo Hoàng nhận thấy rằng 25 năm đã trôi qua kể từ ngày độc lập của Georgia đã được công bố. Trong thời gian đó, và “với một sự hy sinh lớn lao”, Ngài nhấn mạnh, Georgia đã xây dựng và củng cố các thể chế dân chủ của mình khi tìm kiếm cách để “đảm bảo một sự phát triển mang tính đón nhận và đúng đắn có thể”.

Ngài đã thể hiện niềm hy vọng rằng tất cả mọi thành phần của xã hội sẽ làm việc để hướng tới hoà bình và sự phát triển để “tạo ra những điều kiện ổn định, công lý và tôn trọng đối với pháp luật” để cổ võ “những cơ hội lớn lao hơn cho hết mọi người”.

Sự sống chung hoà bình giữa các dân tộc, nhà nước cần thiết cho sự ổn định, phát triển

Đối với một tiến trình bền vững như thế, Ngài nói, “việc sống chung hoà bình giữa các dân tộc và nhà nước trong khu vực” là không thể thiếu. “Điều này đòi hỏi một sự tôn trọng ngày một hơn”, Ngài nhấn mạnh, “điều vốn không bao giờ có thể đặt sang một bên quyền tối thượng của mọi quốc gia bên trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã than phiền về điều mà Ngài gọi là “một lối tư duy thống trị” ở “nơi quá nhiều nơi xa xôi của thế giới” ngày nay vốn “ngăn cản việc giữ các sự khác biệt và bất đồng hợp pháp” bên trong một bầu khí của cuộc đối thoại “văn minh”, có trách nhiệm và lý luận.

Hình thức đối thoại này, Ngài nhấn mạnh, trên hết là rất cần thiết trong bối cảnh ngày nay “với không một dấu vết nào của chủ nghĩa cực đoan bạo lực vốn đang thao túng và làm méo mó các nguyên tắc dân sự và tôn giáo, và đưa những điều này vào trong sự thống trị và sự chết”.

Đức Giáo Hoàng nói, ưu tiên phải được dành cho con người và “mọi nỗ lực để ngăn chặn những khác biệt khỏi việc tạo nên bạo lực”. Những khác biệt về các ranh giới mang tính sắc tộc, ngôn ngữ, chính trị hay tôn giáo”, Ngài nhấn mạnh, phải là “một nguồn của sự làm cho nhau phong phú” vì thiện ích chung. Điều này đòi hỏi rằng, Ngài nói, “mọi người cần tận dụng tối đa căn tính cụ thể của họ” với khả năng “sống chung hoà bình ở quê hương của họ, hay cảm thấy thoải mái khi trở về với vùng đất ấy nếu vì một vài lý do mà họ bị buộc phải rời bỏ nơi ấy”.

Ngài thể hiện niềm hy vọng của Ngài rằng các nhà cầm quyền dân sự “sẽ tiếp tục thể hiện sự bận tâm đối với hoàn cảnh của những người này” và tìm kiếm “những giải pháp hữu hình” cho vấn đề của họ.

Kết thúc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về sự hiện diện nhiều thế kỷ của Giáo Hội Công Giáo tại đất nước và sự dấn thân vẫn đang tiếp diễn của Giáo Hội để đóng góp cho sự thịnh vượng và hoà bình của đất nước qua các công việc bác ái và mang tính tổ chức của Giáo Hội bằng việc “tích cực hợp tác” với các nhà cầm quyền và xã hội dân sự”. Sau cùng,  Ngài nhấn mạnh, “công cuộc đối thoại được canh tân và củng cố với Giáo Hội Chính Thống Georgia cổ xưa và những cộng đồng tôn giáo khác” tại Georgia và thể hiện niềm hy vọng rằng Giáo Hội Công Giáo có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội Georgia “trong việc làm chứng chung cho truyền thống Kitô Giáo đang hiệp nhất chúng ta”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican Radio)