Skip to main content
Đức Giáo Hoàng họp cùng Hội Đồng Hồng Y C9 tại Vatican (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Gặp Các Hồng Y Cố Vấn Trong Phiên Họp Đầu Tiên Năm 2018

Vatican, 27/02/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ Hội Đồng C9 các Hồng Y lần đầu tiên trong năm 2018 để tiếp tục việc nghiên cứu cải tổ Giáo Triều Rôma của các Ngài, với một sự tập trung đặc biệt về những thánh bộ chính.

Cuộc họp thứ 23 của nhóm được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thiết lập vào Tháng 9/2013 đã bắt đầu vào Thứ Hai và theo kế hoạch sẽ kết thúc vào Thứ Tư.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Vatican News, thư ký của Nhóm C9, Đức Giám Mục Marcello Semeraro, đã giải thích rằng phiên làm việc này sẽ tiếp tục “giai đoạn cuối” của việc nghiên cứu về những thánh bộ chính của Giáo Triều.

“Thay đổi về não trạng”

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Giám Mục Giáo Phận Albano đã nói thêm rằng “việc cải tổ các tổ chức là thật, những thay đổi về cấu trúc, nhưng sự thay đổi đầu tiên cần phải được thực hiện – và mãi mãi – là một sự thay đổi về não trạng”.

Đức Giám Mục Semeraro đã nói những cuộc cải tổ có ý diễn tả “một sự hòa hợp với điều mà Đức Giáo Hoàng đã viết trong Tông Huấn Evangelii Gaudium” theo sau bởi việc “đặt chính bản thân vào trong mô thức hoạt động truyền giáo ấy, mô thức loan báo Tin Mừng, dưới ánh sáng mà các thực tại mang tính tổ chức và hiến pháp khác đang phải đối diện”.

Nhóm C9 được thiết lập với nhiệm vụ giúp Đức Giáo Hoàng Phanxicô “trong việc điều hành giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu một kế hoạch chỉnh sửa lại Hiến Pháp Tông Đồ về Giáo Triều Rôma, Pastor Bonus”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican News)