Skip to main content
ĐGH Phanxicô chủ sự Thánh Lễ tại Lima, Peru, 21/01/2018 (AFP)

Đức Giáo Hoàng Giảng Lễ Tại Lima: Chúa Giêsu Bước Đi Giữa Các Thành Phố Để Thắp Sáng Niềm Hy Vọng

Lima, Peru, 22/01/2018 (MAS) –  Đức Giáo Hoàng trong bài giảng Lễ của Ngài tại Khu Căn Cứ Không Quân Las Palmas đã lấy ý từ những bài đọc Chúa Nhật mà trong đó Chúa phán cùng ông Giô-na rằng: “"Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi" và trong đoạn Chúa Giêsu ra đi đến Miền Ga-li-lê để rao giảng Tin Mừng.

Nỗi thống khổ và sự thờ ơ

Đức Thánh Cha nhấn mạnh là nhiều khi trong cách thành phố của chún ta, “với những hoàn cảnh đớn đau và bất công hằng ngày của mình, đã để chúng ta rơi vào cơn cám dỗ để trốn chạy, ẩn núp, và bỏ đi thế nào”. Có những người Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “là những con người sống ở vệ đường, sống ở các vùng ngoại biên của thành phố, và đang thiếu những điều kiện cần thiết để có một cuộc sống xứng phẩm giá. Thật đớn đau khi nhận thấy rằng trong số những “nơi nhỏ bé đô thị này” thì quá thường là chúng ta gặp diện mạo của các trẻ em và trẻ vị thành niên”.

Gieo hạt giống của niềm hy vọng

Nhắc lại bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng mô tả cách mà sau khi ông Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu đã ra đi đến miền Ga-li-lê để rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Không giống như Giô-na, Đức Giáo Hoàng nói, “Chúa Giêsu đã phản ứng lại trước tin đau buồn và bất công của việc bắt giam ông Gioan bằng việc đi vào thành phố; Ngài đi vào Ga-li-lê và từ những thị trấn nhỏ, Ngài bắt đầu gieo những hạt giống của niềm hy vọng lớn lao”.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tại Khu Căn Cứ Không Quân Las Palmas, Chile

Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, “đã mời gọi các môn đệ của Ngài hãy kinh nghiệm trong hiện tại một cảm nếm về vĩnh cửu: yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận. Chúa Giêsu đi qua thành phố với các môn đệ của Ngài và bắt đầu thấy, nghe, chú ý đến những người đã bỏ mặc khi đối diện với sự thờ ơ, bị hạ thấp bởi trọng tội tham nhũng. Ngài bắt đầu soi sáng cho nhiều hoàn cảnh đã giết chết niềm hy vọng của dân Người và đánh thức niềm hy vọng mới”.

Bước đi cùng Chúa Giêsu trong thành phố của bạn

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh cách “Chúa Giêsu vẫn tiếp tục tiến bước và thức tỉnh niềm hy vọng, một niềm hy vọng vốn giải thoát chúng ta khỏi những tổ chức sáo rỗng và những bản phân tích phi nhân. Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Ngài nói với chúng ta. Chính ở đó mà bất cứ nơi nào mà chúng ta nỗ lực để thể hiện một sự dịu dàng nhỏ bé và lòng thương cảm...”. Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng kết thúc, sẽ không bao giờ mỏi mệt để ra đi gặp gỡ con cái của Ngài. Ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người trong số các bạn hãy bước đi cùng với Ngài trong thành phố, trong thành phố của các bạn.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)