Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 04/02/2018 (AFP)

Đức Giáo Hoàng: "Hành Động Giải Thoát Của Chúa Giêsu Là Cho Một Nhân Loại Đau Khổ"

Vatican, 05/02/2018 (MAS) – Vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về việc các phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện làm thức tỉnh và kêu gọi các môn đệ của Ngài hãy phục vụ Thiên Chúa và người khác thế nào.

Những suy tư của Đức Giáo Hoàng diễn ra trong Giờ Kinh Truyền Tin của Ngài khi Ngài nói với các tín hữu tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Phép lạ là nhằm để khơi dậy niềm tin

Đức Giáo Hoàng Phanxicô lấy ý của Ngài từ bài đọc Tin Mừng trong ngày đoạn mô tả một ngày Sabbath trong đời sống của Chúa Giêsu khi Ngài sống ở Capernaum. Ngài nói rằng qua việc chữa lành người bệnh, Chúa mời gọi những người hiện diện hãy đáp trả. Qua những hành động chữa lành Ngài muốn khơi gợi niềm tin, và Đức Giáo Hoàng giải thích rằng việc chữa lành thể xác nhằm chữa lành tâm hồn.

Đức Giáo Hoàng nói rằng các phép lạ chứa đựng một giáo huấn đối với mọi người tin theo một nghĩa là “một khi người ta được giải thoát khỏi tầm nắm của ma quỷ và lấy lại được sức mạnh của mình sau khi có sự can thiệp của Chúa Giêsu” thì người ta được mời gọi để đặt mình vào việc phục vụ Chúa.

Đức Giáo Hoàng cũng chỉ ra rằng trong bài đọc người dân của làng đã rất đông ở trước ngôi nhà nơi Chúa Giêsu sống, đưa đến cho Ngài những người đau yếu.

Hành động giải thoát và đổi mới của Chúa Giêsu là dành cho một nhân loại đau khổ

“Đám đông, bị đánh dấu bởi nỗi thống khổ và sự khổ đau thiêng liêng, tạo nên, có thể nói, ‘một môi trường thiết yếu’ mà trong đó sứ mạng của Chúa Giêsu được hoàn tất, một sứ mạng đực tạo nên bởi những lời nói và cử chỉ vốn chữa lành và an ủi”, Đức Giáo Hoàng nói.

Đó là một hình ảnh, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, của một nhân loại đang bị làm cho mang lấy vết sẹo bởi nỗi thống khổ, lao động và các vấn đề, và hành động đầy quyền thế, giải thoát và đổi mới của Chúa Giêsu hướng đến nhân loại này.

Đức Giáo Hoàng cũng nói về cách Chúa Giêsu tìm một nơi thanh vắng để cầu nguyện, do đó rút con người và sứ mạng của Ngài khỏi “một cái nhìn thắng thế vốn giải thích sai về ý nghĩa của các phép lạ và sức mạnh đặc sủng của các phép lạ”.

Các phép lạ, Đức Giáo Hoàng nói, luôn luôn là “những dấu chỉ” đòi hỏi sự đáp trả của đức tin; chúng là những dấu chỉ được đi cùng với lời nói vốn so sách chúng ta và “làm khơi gợi niềm tin và dẫn đến sự hoán cải nhờ vào sức mạnh thánh của ân sủng của Đức Kitô”.

Giáo Hội phải tiếp tục “tiến bước”

Đức Giáo Hoàng kết thúc thông điệp của ngày khi cũng nói với chúng ta rằng việc loan báo Nước Thiên Chúa của Chúa Giêsu sẽ được tìm thấy tốt nhất ở bên ngoài, nơi các ngả đường, và mời gọi Giáo Hội hãy tiếp tục tiến bước để mang sứ mạng và thông điệp ơn cứu độ của sứ mạng này cho thế giới – luôn luôn – Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: luôn vận chuyển, không bao giờ đứng yên!

Đan Sĩ (Theo Vatican News)