Skip to main content
ĐGH Phanxicô gặp gỡ các tu sĩ dự hội thảo tại Vatican, 04/05/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Kêu Gọi Các Tu Sĩ Hãy Theo Đuổi Sự Nhẫn Nại, Khó Nghèo và Cầu Nguyện

Vatican, 05/05/2018 (MAS) – Vào Thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ với các nam nữ tu sĩ đang tham dự hội thảo quóc tế được Bộ Đời Sống Thánh Hiến tổ chức. Đặt bài diễn văn soạn sẵn của Ngài sang một bên, Đức Giáo Hoàng nói về sự cần thiết phải biện phân sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần đối với đời sống tu ngày nay.

Nhấn mạnh rằng Thần Khí vừa “là tác giả của sự đa dạng” vừa là “Đấng tạo sự hiệp nhất” trong Thân Mình Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về điều mà Ngài gọi là 3P của đời sống tu: Prayer (cầu nguyện), Poverty (khó nghèo) và Patience (Nhẫn nại).

Cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng nói, có nghĩa là luôn trở về với Ngài, Đấng đã kêu gọi chúng ta trước để bỏ mọi sự và đi theo Ngài. Sự dấn thân triệt để này, Đức Giáo Hoàng khẳng định, nghĩa là bỏ lại gia đình, sự nghiệp và mọi sự mà chúng ta yêu mến. Đức Giáo Hoàng nói đến Mẹ Teresa như là một gương mẫu của một phụ nữ sống đời thánh hiến là người luôn dành thời gian với Chúa trong cầu nguyện, bất chấp nhiều vấn đề và thách đố mà Mẹ gặp phải.

Thứ hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về khó nghèo, mà không có nhân đức này thì không có hoa trái nào trong đời sống tu. Ma quỷ đi vào trong đời sống của chúng ta ngang qua túi tiền, Ngài nói, tinh thần khó nghèo ngăn chặn chúng ta khỏi tinh thần thế tục vốn dẫn đến hư vinh và kiêu ngạo.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về tầm quan trọng của việc nhẫn nại đối diện với khó khăn và khổ đau trên thế giới của chúng ta, gồm cả việc thiếu ơn gọi tu trì. Không có lòng nhẫn nại, Ngài nói, chúng ta trở nên mỏi mệt và khép lòng chúng ta lại trước ân sủng của Thiên Chúa trong một kiểu an tử tinh thần. Đức Giáo Hoàng gợi nhắc lại Thiên Chúa đã kêu gọi ông Abraham và vợ ông là bà Sarah nhẫn nại thế nào, ngay cả trong tuổi già của họ. Theo cùng một cách, Đức Giáo Hoàng nói, qua sự nhẫn nại, khó nghèo và cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ mang lại hoa trái cho đời sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)