Skip to main content
ĐGH Phanxicô chào người tín hữu trong Buổi Triều Yết Chung, 31/01/2018 (AFP)

Đức Giáo Hoàng Mời Gọi Người Tín Hữu Hãy Mở Tai và Tâm Hồn Họ Ra Cho Lời Chúa

Vatican, 01/02/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi người tín hữu hãy đặt bản thân họ trong sự mở ra thinh lặng trước thông điệp cứu độ của Thiên Chúa khi Lời vang vọng trong cộng đoàn giáo hội và là một khía cạnh nền tảng của cuộc đối thoại liên lỉ của Thiên Chúa với dân của Người.

Những lời của Đức Giáo Hoàng diễn ra vào Thứ Tư trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần khi Ngài tiếp tục loạn bài giáo lý về Thánh Thể với phần suy tư về Phụng Vụ Lời Chúa.

Trong Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng nói, Thiên Chúa nói với dân của Người qua Phụng Vụ Lời, và cùng một Thần Khí là Đấng đã linh hứng các Thánh Kinh mở tâm hồn và tư tưởng chúng ta ra cho lời hằng sống.

“Đó là lý do vì sao, Đức Giáo Hoàng giải thích, những chọn lựa cá nhân có liên quan đến bài đọc là không thể chấp nhận được”, và Ngài mời gọi người tín hữu hãy tham dự vào các bài đọc đã được liệt kê trong Lịch Phụng Vụ của Giáo Hội, do đó ưu tiên cho sự hiệp thông giáo hội.

Nếu các bạn nói chuyện thì các bạn không thể lắng nghe Lời Thiên Chúa

Nếu người ta nói chuyện trong Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, thì người ta không thể nghe Lời Chúa và Ngài kêu gọi người tín hữu hãy mở lòng họ ra trong sự thinh lặng để có thể lãnh nhận thông điệp của Chúa và rồi đưa những chỉ dạy vào thực hành.

“Chúng ta cần phải thinh lặng! Vì chúng ta không chỉ sống ‘bởi cơm bánh mà thôi’, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra, nên chúng ta phải liên tục mở ra, và bị thách đố bởi lời ấy, trong đời sống của chúng ta trong tư cách là những cá nhân và trong đời sống trong vai trò là Giáo Hội. Đây là lý do vì sao chúng ta nói về Phụng Vụ Lời như là ‘bàn tiệc Lời Chúa’ mà Thiên Chúa lập ra để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói.

Đừng thay thế Lời với một việc đọc nào khác

Thánh Vịnh Đáp Ca, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, ưu tiên cho cuộc đối thoại của Thiên Chúa với dân của Người khi thánh vịnh tạo nên một tâm trạng suy niệm cho bài đọc kế tiếp và mời gọi người tín hữu tham dự vào “ít nhất phần đáp”. Lời loan báo Phụng Vụ, Đức Giáo Hoàng nói thêm, diễn tả và ưu tiên cho sự hiệp thông giáo hội và đồng hành với người tín hữu trong hành trình đức tin của họ.

Đức Giáo Hoàng tiếp tuc nói rằng không chỉ người tín hữu phải tham dự vào Phần Phụng Vụ của Giáo Hội, mà còn phải “bỏ đi việc đọc báo hay theo dõi tin tức sau đó”: “Lời của Thiên Chúa là Lời của Thiên Chúa! Chúng ta có thể đọc báo sau khi về. Trong Nhà Thờ chúng ta đọc Lời Chúa. Đó là Thiên Chúa đang nói với chúng ta”, Ngài nói.

Chúng ta cần những người đọc giỏi

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng suy tư về sự cần thiết những người đọc giỏi và những người hát đáp ca giỏi, những người phải thực tập: “điều này sẽ giúp cho một bầu khí của sự thinh lặng đón nhận”, Đức Giáo Hoàng nói.

“Chúng ta biết, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, rằng Lời Chúa là một sự trợ giúp không thể thiếu để tránh bị lạc lối: Lời thắp sáng con đường của chúng ta”.

“Làm sao chúng ta có thể thực hiện hành trình trần thế của mình, với tất cả mọi gánh nặng và thách đố của nó mà không thường xuyên được nuôi dưỡng và soi sáng bởi Lời Chúa vốn vang vọng trong Phụng Vụ?, Đức Giáo Hoàng nói.

Kết thúc, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng thật chưa đủ để chỉ nghe bằng đôi tai, mà còn bằng tâm hồn mở rộng để Lời Có thể tạo lối đi vào bên trong và làm cho Lời trở thành rõ ràng trong đôi bàn tay của chúng ta “khi chúng ta thực thi công việc tốt lành”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)