Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 14/02/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng: Người Tín Hữu Có “Quyền Thiêng Liêng” Để Lãnh Nhận Kho Tàng Lời Chúa

Vatican, 15/02/2018 (MAS) - “Nếu tâm hồn luôn vui tươi, thì đó là một ngày tốt lành”. Thời tiết “hơi xấu một chút”, như Đức Giáo Hoàn Phan-xi-cô nói vào Thứ Tư, nhưng Đức Thánh Cha đã tìm một cách thế để khích lệ tinh thần mọi người trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư tại Quảng Trường Thánh Phê-rô.

Gặp gỡ người đau yếu

Đức Giáo Hoàng bắt đầu buổi triều yết của Ngài với một nhóm nhỏ những người bệnh đang tập trung tại Hội Trường Phaolô VI. Rồi Ngài đi ra ngoài trong gió mưa, nơi mà Ngài thực hiện bài giáo lý của Ngài với một đám đông nhỏ những người khách hành hương đang can đảm trước thời tiết mùa đông Rôma.

Quyền nghe Lời Thiên Chúa

Bài giáo lý trong Buổi Triều Yết Chung của ngày Thứ Tư một lần nữa tập trung vào Thánh Lễ, khi Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô suy tư về phần kết của Phụng Vụ Lời. Nghe Lời Thiên Chúa, với sự giải thích trong bài giảng sau đó, là một quyền, “quyền thiêng liêng của dân Thiên Chúa để lãnh nhận kho tàng Lời Chúa một cách dồi dào”. Mọi người đi tham dự Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng nói, “có quyền lãnh nhận cách dồi dào Lời Thiên Chúa, đọc tốt, loan báo tốt, và rồi giải thích tốt trong bài giảng. Đó là một quyền!”

Sau bài giảng, Đức Giáo Hoàng đã nói về thời khắc thinh lặng, mang lại cho người dân thời gian để suy tư về điều họ đã nghe.

Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Chung

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nói về việc đọc Kinh Tin Kính của cộng đoàn trong Thánh Lễ, vốn “thể hiện sự đáp trả chung trước điều đã được cộng đoàn nghe trong phần Lời Chúa. Ngài nhấn mạnh “sự kết nối thiết yếu” giữa việc nghe và đức tin, nhắc lại những lời của Thánh Phaolô, là “đức tin xuất phát từ việc nghe”. Do đó, đức tin dẫn đến Bí Tích, để Kinh Tin Kính trở thành một sự kết nối giữa Phụng Vụ Lời và

Phụng Vụ Thánh Thể

Sau Kinh Tin Kính, Thánh Lễ tiếp tục với Lời Nguyện Tín Hữu, hay Lời Nguyện Chung, Đức Giáo Hoàng nói, vì phần này bao gồm hết mọi nhu cầu của Giáo Hội và thế giới. Lời Nguyện Tín Hữu, Đức Giáo Hoàng nói, lặp lại Phần Nhập Lễ, là một việc của chức vụ tư tế khi chịu phép rửa của họ bởi Dân Thiên Chúa.

Suy tư về những lời của Chúa Giêsu - “Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời của Thầy ở lại trong anh em, thì hãy xin bất cứ điều gì, anh em sẽ nhận được điều ấy” - Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói chúng ta không tin điều này, “vì chúng ta có ít đức tin”. Ngài khích lệ chúng ta hãy có niềm tin lớn lao khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong Thánh Lễ. “Ý định mà người tín hữu được mời gọi để cầu nguyện cần phải dành tiếng nói cho những nhu cầu cụ thể của cộng đoàn tín hữu và của thế giới, tránh việc sử dụng những công thức thông thường và thiển cận”, Đức Giáo Hoàng nói. “Lời Nguyện Giáo Dân, phần kết thúc Phụng Vụ Lời, mời gọi chúng ta hãy biến cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa thành cái nhìn của chúng ta, Đấng quan tâm đến hết mọi con cái của Ngài”.

Joseph C. Pham (Theo Vatican News)