Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang đọc huấn từ trước các bác sĩ Công Giáo tại Vatican, 28/05/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Nói Với Các Bác Sĩ: "Giáo Hội Là Vì Sự Sống"

Vatican, 29/05/2018 (MAS) – Những thứ ý thức hệ không nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá đời sống con người phải bị kháng lại và giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về đời sống xác định, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với một nhóm các bác sĩ Công Giáo vào Thứ Hai.

“Giáo Hội là vì sự sống, và mối quan tâm của Giáo Hội là không có gì chống lại sự sống trong thực tại cảu sự hiện hữu cụ thể, tuy là yếu hay không có khả năng tự vệ, ngay cả chưa phát triển hay chưa tiến bộ”, Đức Giáo Hoàng nói vào ngày 28/05 tại hội trường giáo hoàng của Vatican.

Ngài nhấn mạnh đến “những gian khó và khó khăn” mà các bác sĩ phải đối diện khi họ trung thành với các giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo, đặc biệt là khi những giáo huấn này cổ võ và bảo vệ sự sống con người “từ khi hoài thai đến sự chấm dứt tự nhiên”.

 Các bác sĩ “được mời gọi để khẳng định tính trọng tâm của bệnh nhân như là con người và phẩm giá của họ với những quyền bất khả xâm phạm của họ, trước hết là quyền được sống”, Ngài nói.

“Khuynh hướng hạ thấp người bệnh thành một bộ máy thuần túy cần phải chỉnh sửa, không tôn trọng những nguyên tắc đạo đức, và khai thác người yếu thế nhất bằng việc loại bỏ điều không phù hợp với ý thức hệ về tính hiệu quả và lợi nhuận cần phải được chống lại”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các thành viên của Liên Đoàn Quốc Tế Thuộc Hiệp Hội Bác Sĩ Công Giáo trước một hội nghị chủ đề “Sự thánh thiện của sự sống và nghề y, từ Humanae vitae đến Laudato Si’” tại Zagreb, Croatia, từ ngày 30/05 – 02/06.

Nói với nhóm, Ngài khen ngợi lòng trung thành của các đồng sự của các bác sĩ đối với những chỉ định của Huấn Quyền và khích lệ hộ hãy “tiếp tục bằng sự bình thản và quyết tâm trên con đường này”.

Là một bác sĩ Công Giáo có nghĩa là cảm thấy được thúc đẩy bởi “niềm tin và từ sự hiệp thông với Giáo Hội” để lớn lên trong việc đào luyện Kitô Giáo và nghề nghiệp và biết luật tự nhiên để “phục vụ sự sống tốt hơn”, Ngài nói, khi nhấn mạnh rằng việc tham dự của các bác sĩ Công Giáo vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội là “quá cần thiết”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng các lãnh vực sức khỏe và y tế là một phần của sự tiến bộ của “mô thức văn hóa kĩ trị”, vốn tôn thờ sức mạnh con người không giới hạn và làm cho mọi thứ trở nên không phù hợp nếu nó không phucjvuj cho những lợi ích cá nhân của một người.

“Hãy ngày càng ý thức hơn nữa rằng ngày nay thật cần thiết và khẩn thiết là hành động của các bác sĩ Công Giáo tự trình bày chính nó với một sự minh bạch không thể sai lầm ở mức độ làm chứng cá nhân và làm chứng tập thể”.

Ngài cũng khích lệ cùng nhau hợp tác với các lãnh vực chuyên môn của các tôn giáo khác là những người cũng nhìn nhận phẩm giá con người, và với các linh mục và tu sĩ đang làm việc trong lãnh vực y khoa.

Hãy tiếp tục hành trình “bằng niềm vui và sự đại lượng”, Ngài nói, “trong sự hợp tác với tất cả mọi người và mọi tổ chức đang chia sẻ tình yêu dành cho sự sống và sự nỗ lực để phục vụ sự sống theo phẩm giá và tính thánh thiêng của nó”.

Jososeph C. Pham (Theo CNA)