Skip to main content
Đức Hồng Y Marx và Đức Hồng Y Woelki năm 2013 (Paul Badde/EWTN)

Đức Giáo Hoàng Nói Với Các Giám Mục Đức: Hãy Tìm Kiếm Một Sự Đồng Thuận Trọn Vẹn

Vatican, 04/05/2018 (MAS) – Trong một cuộc họp tại Vatican vào Thứ Năm, các quan chức cao cấp Vatican và các thành viên của Hội Đồng Giám Mục Đức đã có một cuộc trao đổi về những hướng dẫn mục vụ mới đã được công bố vào Tháng 2. Hội Đồng Giám Mục Đức vào thời điểm đó đã phê chuẩn việc triển khai những hướng dẫn, mà tiềm năng có thể mở rộng phép cho các Kitô Hữu ngoài Công Giáo đã kết hôn với người Công Giáo được nhận Hiệp Lễ.

Một bầu khí thân thiện và huynh đệ

Theo một thông cáo từ Văn Phòng Báo Chí, được công bố khi có cuộc gặp gỡ này,  thì cuộc họp đã diễn ra trong “bầu khí ấm áp và huynh đệ”.

Các Giám Mục Đức đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô triệu tập về Rôma sau “khi ít thành viên” của Hội Đồng Giám Mục thể hiện sự phản đối của các vị đối với hướng dẫn đề xuất. Bảy vị Giám Mục Giáo Phận đã kêu gọi Bộ Giáo Lý Đức Tin, Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo, và Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Kiện Pháp Lý để làm rõ.

“Tìm kiếm một sự đồng thuận trọn vẹn”

Trong cuộc trao đổi, đã diễn ra bằng tiếng Đức, Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, đã giải thích rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô “trân trọng dấn thân đại kết của Hội Đồng Giám Mục Đức” và yêu cầu các vị hãy tìm kiếm “một sự đồng thuận toàn vẹn khả thi”.

Thông cáo Văn Phòng Báo Chí nói trong cuộc họp ấy, nhiều quan điểm đã được thảo luận, quan tâm, chẳng hạn, vấn đề mở rộng phép để nhận Hiệp Lễ có liên hệ thế nào với Đức Tin và chăm sóc mục vụ; tính phù hợp của vấn đề Giáo Hội hoàn vũ; và nhiều khía cạnh pháp lý khác của vấn đề. Đức Tổng Giám Mục Ladaria sẽ thông báo cho Đức Thánh Cha về nội dung của cuộc trao đổi”, thông cáo cho biết.

Những vị có mặt trong buổi họp

Buổi họp ngày Thứ Năm đã diễn ra tại Bổ Giáo Lý Đức Tin. Các vị Giám Mục Đức sau có mặt: Đức Hồng Y Marx; Đức Hồng Y Woelki; Đức Giám Mục Felix Genn của Munster; Đức Giám Mục Karl-Heinz Wiesemann thuộc Speyer, Chủ tịch ủy ban giáo lý đức tin của hội đồng giám mục Đức; Đức Giám Mục Rudolf Voderholzer thuộc Regensburg, Phó chủ tịch ủy ban giáo lý đức tin; và Đức Giám Mục Gerhard Feige thuộc Magdeburg, chủ tịch ủy ban đại kết của hội đồng giám mục Đức. Cha Dòng Tên Hans Langendorfer S.J., tổng thư ký hội đồng giám mục.

Ngoài Đức Tổng Giám Mục Ladaria, còn có Đức Hồng Y Koch; Đức Cha Markus Graulich, phó hội đồng Văn Kiện Pháp Lý; và Cha Hermannn Geissler, một quan chức thuộc bộ giáo lý đức tin.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)