Skip to main content
Đền Thờ Thánh Phanxicô ở Assisi (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng nói với các nhà kinh tế trẻ: hãy cùng nhau vì một sự thay đổi toàn cầu

Vatican, 13/05/2019 (MAS) – Tôi viết thư này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong lá thư của Ngài “để mở gọi các bạn hãy tham gia vào một sáng kiến rất gần gũi với tâm hồn tôi”, một sự kiện Đức Giáo Hoàng nói, vốn giúp cho Ngài gặp gữo các nhà kinh tế trẻ là những người đang quan tâm đến “một kiểu kinh tế khác: một kiểu kinh tế mang lại sự sống chứ không phải sự chết, một kiểu kinh tế bao gồm chứ không loại trừ, mang tính nhân bản chứ không phi nhân bản, một nên kinh tế quan tâm đến môi trường chứ không huỷ diệt nó”.

Sự kiện mà Ngài nói đến là một cuộc hội thảo sẽ được tổ chức tại Assisi từ ngày 26-28/3/2020 có chủ đề “Kinh Tế Học Phanxicô”.

Sự cần thiết tái khởi động lại nền kinh tế

Khi nói lên niềm tin của Ngài là có sự cấn thiết để “tái khởi động lại” nền kinh tế toàn cầu, Đức Giáo Hoàng nói Assisi, một thành phố là biểu tượng cho một nền nhân bản huynh đệ, là nơi phù hợp.

“Thánh Gioan Phaolô II đã chọn Assisi là biểu tượng của một nền văn hoá hoà bình. Đối với tôi, đó cũng là một nơi phù hợp để gợi lên một nền kinh tế mới”, Ngài viết.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục nhấn mạnh rằng đời sống và tầm nhìn của Thánh Phanxicô có hợp thời đến mức hai điều này có thể “mang lại niềm hy vọng cho tương lai của chúng ta và góp ích không chỉ cho những người nghèo nhất trong số người nghèo, mà còn toàn thể gia đình nhân loại”.

Việc bảo vệ hành tinh và công bằng xã hội có liên hệ với nhau

Ngài nói như đã được nhấn mạnh trong tông thư ‘Laudato Si’, việc bảo vệ hành tinh và công bằng xã hội có liên hệ qua lại sâu sắc với nhau và các giải pháp phải được tìm kiếm cho các vấn đề mang tính cấu trúc của nền kinh tế.

“Chúng ta cần chỉnh sửa lại những khuôn mẫu phát triển vốn không có khả năng đảm bảo sự tôn trọng đối với môi trường, sự mở ra cho sự sống, sự quan tâm đối với gia đình, công bằng xã hội, phẩm giá người lao động và các quyền của các thế hệ tương lai”, Ngài viết.

Lời mời gọi mà Thánh Phanxicô đã nhận lãnh từ Cuộc Chịu Nạn là ra đi và “sửa lại ngôi nhà của Ta, mà như con thấy, đang rơi vào tình trạng huỷ hoại”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, “ngày càng quan tâm đến môi trường, vốn đang rất cần một nền kinh tế có ý nghĩa và sự phát triển bền vững vốn có thể chữa lành các vết thương của môi trường và đảm bảo với chúng ta về một tương lai xứng đáng”.

Đức Giáo Hoàng làm rõ rằng thông điệp của Ngài được nói trên hết cho các bạn trẻ là những người “có thể lắng nghe trong tâm hồn họ một tiếng than ngày càng thảm thiết hơn của trái đất và cư dân nghèo, là những người đang kêu cứu và trách nhiệm, vì người ta sẽ trả lời chứ không ngoảnh mặt đi”.

Người trẻ là những nhân tố chính của sự thay đổi

Người trẻ, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, là các nhân tố chính cho sự thay đổi cần thiết: “các đại học của các bạn, các công việc kinh doanh của các bạn và các tổ chức của các bạn là những phân xưởng của niềm hy vọng vì đã tạo nên những cách thế mới của sự hiểu về kinh tế và phát triển, vì đã chiến đấu chống lại nền văn hoá lãng phí, vì đã mang lại tiếng nói cho những người chẳng có gì và đã đề xuất nhữn lối sống mới. Chỉ khi hệ thống kinh tế và xã hội của chúng ta không còn tạo ra dù chỉ một nạn nhân, một người bị gạt ra bên lề nữa, thì chúng ta mới có thể vui mừng bữa tiệc vui của tình huynh đệ hoàn vũ”.

Trong lá thư của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự hiệp thông các ý định vốn vượt ra khỏi “những khác biệt của tín ngưỡng và quốc tịch” và được gợi hứng bởi một “lý tưởng về tình huynh đệ biết chú ý trên hết là người nghèo và người bị loại trừ”.

Thánh Phanxicô Assisi, Đức Giáo Hoàng kết thúc, “mang lại cho chúng ta một lý tưởng và, theo một nghĩa nào đó, một chương trình. Đối với tôi, một người chọn danh của Ngài, thì Ngài là một nguồn gợi hứng liên lỉ. Với các bạn, và qua các bạn, tôi mời gọi một số trong số các nhà kinh tế và doanh nghiệp trẻ tài ba nhất là những người đang hoạt động ở mức toàn cầu hãy tạo ra một nền kinh tế nhất quán với những lý tưởng này. Tôi tin rằng họ sẽ đáp trả. Và tôi tin trên hết là ở nơi các bạn là những người trẻ, những người có khả năng mơ và những người được chuẩn bị để xây dựng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, một thế giới công bằng và đẹp hơn”.

Đan Sĩ (Vatican News)