Skip to main content
ĐGH Phanxicô và các Hồng Y trong Công Nghị tại Vatican, 28/06/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Nói Với Các Tân Hồng Y: "Hãy Giữ Vẻ Mặt Của Người Sầu Khổ Trước Mặt Anh Em"

Vatican, 29/06/2018 (MAS) – Vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi 14 tân Hồng Y hãy theo Chúa Giêsu, hãy bỏ đi kiểu thảo luận hư vinh và qui ngã trong Giáo Hội, để có thể làm hài lòng Chúa Cha hơn nữa. Ngài lấy ý từ Bài Tin Mừng Mác-cô (10:32-45) được đọc trong Công Nghị Hồng Y.

Tâm hồn mở ra

Các môn đệ bước đi cùng với Chúa Giêsu lên Jerusalem vừa mới nghe sự dự báo về cuộc khổ nạn của Ngài lần thứ ba. Chúa Giêsu bước đi trước họ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô xác định thời diểm này là quan trọng và thiết yếu, một thời điểm mà trong đó “tâm hồn có thể lên tiếng và tỏ lộ những ý định và căng thẳng bên trong chúng ta”. Những điều bí mật kín ẩn trong tâm hồn các môn để bắt đầu tự tỏ lộ: “mong muốn danh dự, lòng ghen tương, lòng đố kỵ, mưu kế, sự điều đình và thỏa hiệp”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Tâm hồn tái tập trung

Chúa Giêsu tiếp tục bước đi trước mà không tập trung vào sự nhỏ mọn của các ông. “Chúa nỗ lực tái tập trung đôi mắt và tâm hồn của các môn đệ của Ngài” bằng việc nói mạnh mẽ “Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10:43). Đức Giáo Hoàng nói Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta nguyên tắc này để loại bỏ những thảo luận hư vinh và qui ngã khỏi cộng đoàn các môn đệ để mang lại điều tốt nhất trong tâm hồn các vị.

Tâm hồn hoán cải

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nói giáo huấn của Chúa Giêsu là giáo huấn về sự hoán cải. Ngài nói sự hoán cải giúp cho Giáo Hội tìm kiếm những lợi ích của Chúa Cha hơn là lợi ích cá nhân. “Thời khắc sự thật” diễn ra khi chúng ta đến diện đối diện với những người đang sầu khổ. Giữ vẻ mặt của họ trước chúng ta sẽ giúp chúng ta thi hành sứ mạng của Giáo Hội; đánh mất vẻ mặt của họ thì chúng ta sẽ suy sụp “trong sự theo đuổi những tư lợi và an toàn riêng của chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói.

Tầm hồn phục vụ

Kết thúc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ các tân Hồng Y là Chúa Giêsu đang tiếp tục bước đi trước họ. Gương rửa chân các môn đệ của Ngài trươc “khi cúi mình trên thập giá”, Đức Giáo Hoàng nói, là một vinh dự lớn lao nhất mà các Hồng Y được mời gọi.

Đây là vinh dự cao nhất của chúng ta mà chúng ta có thể lãnh nhận, sự thăng tiến lớn lao nhất có thể ban tặng cho chúng ta: phục vụ Đức Kitô nơi dân trung tín của Thiên Chúa.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)