Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô với Tổ Chức Phục Vụ Canh Tân Đặc Sủng Quốc Tế (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng nói với CHARIS: Hãy là chứng nhân của tình yêu

Vatican, 09/06/2019 (MAS) – Vào dịp một dịch vụ hiệp nhất mới đối với Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên của phong trào này tại Vatican vào Thứ Bảy. Ngài nói với họ rằng, “Lễ Hiện Xuống này bắt đầu một giai đoạn mới trên hành trình mà Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng đã khởi sự vào 50 năm trước. Việc phục vụ mới có tên là CHARIS và Đức Giáo Hoàng đã cám ơn Bộ Giáo Dân, Gia Đình đã làm cho việc này thành hiện thực.

Sự phục vụ của hiệp thông

Trong bài diễn văn của Ngài, Đức Giáo Hoàng đã nói đến sự thật là họ đang thực hiện “một sự phục vụ mới và độc đáo của sự hiệp thông”.

Ngài nói rằng đôi khi điều gì đó mới có thể làm cho bất ổn nhưng rồi lại thêm rằng, “những điều mới mẻ của Thiên Chúa thì luôn là một phúc lành vì chúng xuất phát từ trái tim yêu thương của Ngài”. Đức Giáo Hoàng đã mời gọi những người hiện diện hãy đón nhận cái mới, khi nhấn mạnh rằng cơn cám dỗ “để cho mọi sự như chúng là” không phải là một lối nghĩ xuất phát từ Thần Khí.

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng từ “phục vụ” có nghĩa là luôn cho đi và quan tâm đến “nhiều nhu cầu khác nhau và trợ giúp hành trình theo cách tốt nhất có thể”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh rằng điều mà Ngài và Giáo Hội mong đợi từ sự phục vụ mới này, CHARIS và từ toàn bộ Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng là, chia sẻ phép rửa trong Thần Khí với mọi người trong Giáo Hội; phục vụ cho sự hiệp nhất của thân mình Đức Kitô chính là Giáo Hội.

Ngài cũng nói, họ được mời gọi để phục vụ người nghèo và những người đang hết sức cần sự giúp đỡ, về vật chất hay tinh thần.

Là những chứng nhân của tình yêu

Ngài nói thêm, rằng 3 điều này là “những hình thức của việc làm chứng mà, qua phép rửa, tất cả chúng ta đều được mời gọi để mang lại cho việc phúc âm hoá thế giới”.

Đó là một sự phúc âm hoá, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, “vốn không phải là việc cải đạo nhưng trên hết và trước hết là một việc làm chứng: việc làm chứng cho tình yêu”.

Cầu nguyện cho hoà bình

Sau bài diễn văn với những người hiện diện, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi họ hãy đứng lên và dành một phút thinh lặng để cầu nguyện cho hoà bình. Hoà bình diễn ra vào dịp kỷ niệm 5 năm giữa các Tổng Thống Israel và Palestine, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nơi mà các vị đã cầu nguyện tại Vườn Vatican cho hoà bình.

Đan Sĩ (Vatican News)