Skip to main content
ĐGH Phanxicô tiếp đón các thành viên Diễn Đàn Gia Đình tại Vatican, vào ngày 16/06/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Nói Với Diễn Đàn Gia Đình: Xin Cám Ơn Các Bạn Vì Những Nỗ Lực

Vatican, 18/06/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã để bài diễn văn soạn sẵn của Ngài sang một bên sau khi nghe các thành viên của tổ chức nói bằng niềm đam mê là người giới thiệu về tổ chức cho Đức Giáo Hoàng. Sau đó là những lời huấn từ đã được Đức Giáo Hoàng chuẩn bị trước, và trao cho người đại diện của tổ chức để phân phát sau.

Gia đình là trung tâm của kế hoạch của Thiên Chúa

“Gia đình, mà hiện các bạn đang cổ võ bằng nhiều cách khác nhau, là trọng tâm của kế hoạch của Thiên Chúa”, là những lời mà qua đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu những lời huấn từ của Ngài cho các thành viên Diễn Đàn Tổ Chức Các Gia Đình. Đức Giáo Hoàng đã tiếp nhóm này tại hội trường Sala Clementia nhân dịp kỷ niệm 25 năm của họ.

Cái nôi của sự sống

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gọi gia đình là “cái nôi của sự sống”. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các trẻ nhỏ, giáo huấn của Ngài về gia đình và tính bất khả phân ly của hôn nhân cho thấy vị thế của gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa. “Điều đó giống như một cánh cửa sổ hướng về chính mầu nhiệm Thiên Chúa vốn là Tình Yêu trong sự hiệp nhất và tam vị của Ba Ngôi”, Đức Giáo Hoàng nói.

Một thế giới đang bị dẫn dắt bởi luận lý đặt trọng tâm vào bản thân đã đánh mất những mối liên kết bền vững, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Điều này làm cho thật khó hiểu về giá trị của gia đình. Các tổ chức dân sự thay vào đó cần làm việc hướng đến việc mang lại cho các gia đình sự hỗ trợ đủ. Những người đã học “cách sống các mối quan hệ đúng đắn trong gia đình” cũng sẽ sống các mối quan hệ này trong các bối cảnh khác ngoài xã hội, Đức Giáo Hoàng nói.

Làm chứng cho niềm vui tình yêu

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ những người hiện diện hãy làm chứng cho niềm vui tình yêu. “Không có luận điểm nào mang tính thuyết phục hơn là niềm vui” mà qua đó “cho thấy kho tàng mà chúng ta đã khám phá và mong muốn chia sẻ”, Đức Giáo Hoàng nói.

“Cám ơn các bạn vì những nỗ lực!”

Đức Giáo Hoàng cũng thể hiện lòng biết ơn đối với nhóm. Trích dẫn Hiến Chương của Tổ Chức, Đức Giáo Hoàng nói, “xin cám ơn sự dấn thân của các bạn mà các bạn đã thực hiện... qua một ‘sự tham gia tích cực và trách nhiệm của gia đình vào bối cảnh văn hóa, xã hội, và chính trị’ và ‘việc cổ võ những chính sách gia đình đủ vốn bảo vệ và nuôi dưỡng những chức năng của gia đình và các quyền của nó’”.

Các quyền gia đình bén rễ trong phầm giá của mọi người

Kết thúc những lời huấn từ của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng các vấn đề gia đình tìm thấy trong xã hội cần phải được đối diện “cách mạnh mẽ và bác ái”. “Sự nhạy bén mà các bạn mang lại cho xã hội có liên quan đến gia đình không thể được dán nhãn là mang tính ‘niềm tin’”, Đức Giáo Hoàng nói. Thay vào đó, sự nhạy bén này bén rễ “trên phẩm giá con người. Do đó, mọi người có thể nhận biết và chia sẻ nó”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican News)