Skip to main content
ĐGH Phanxicô (ANSA)

Đức Giáo Hoàng Nói Với Hội Đồng Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Hàn Quốc

Vatican, 04/09/2017 (MAS) – Vào Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ Hội Đồng Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Hàn Quốc tại Vatican nhấn mạnh tầm quan trọng của công cuộc đối thoại liên tôn đối với một tương lai hoà bình và hy vọng.

Trong bài diễn văn đã chuẩn bị trước của Ngài với Hội Đồng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng và tính thường xuyên, như Ngài đã đưa ra, con đường đầy thách đố của công cuộc đối thoại liên tôn. Cuộc đối thoại giữa các tôn giáo này, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “bao gồm các mối liên hệ, các cuộc gặp gỡ và sự hợp tác, một thách đố hướng đến thiện ích chung và hoà bình”.

Ngài tiếp tục nói rằng, “cuộc đối thoại như thế phải luôn luôn vừa mở ra vừa tôn trọng nếu muốn nó sinh hoa trái”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với những người hiện diện, “thế giới đang nhìn đến chúng ta; thế giới đòi hỏi hợp tác với nhau và với mọi người nam nữ thiện chí”.

Thế giới, Đức Giáo Hoàng nói, “đang nhìn đến chúng ta để có những câu trả lời và một sự dấn thân chung” về nhiều vấn đề, như là, phẩm giá thánh thiêng của con người, nạn đói và nghèo vốn đang ảnh hưởng quá nhiều dân tộc, việc bác bỏ bạo lực, quan trọng nhất, là cuộc khủng hoảng niềm hy vọng.

“Do đó, chúng ta có một chặng đường dài phía trước, Đức Thánh Cha nhìn nhận, một điều Ngài đã nói, là phải được thực hiện bằng sự khiêm nhường và nhẫn nại, chứ không phải chỉ bởi việc lên tiếng nói mà còn bằng việc sắn tay áo chúng ta lên, gieo một tương lai hy vọng”.

Đan Sĩ (Theo Vatican Radio)