Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ Hội Phụ Huynh Ý tại Hội Trường Phaolô VI (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng nói với phụ huynh: Hãy hợp tác với nhà trường

Vatican, 08/09/2018 (MAS) – Hội Phụ Huynh Ý đang hoạt động để hỗ trợ các bậc cha mẹ trong sự dấn thân của họ cho gia đình và giáo dục theo các nguyên tắc đạo đức Kitô Giáo.

Các bậc cha mẹ và giáo dục

Khen ngợi công việc của Hội với sự tham chiếu đến giáo dục con trẻ ở trường, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh sự nối kết giữa gia đình và hệ thống trường học. Nhưng Ngài cũng nhấn mạnh rằng đôi khi sự hợp tác này đang được nói đến như đang ở dưới một sự đe dọa, như là, gia đình không tôn trọng công việc của các giáo viên, và nhà trường thì cảm thấy sự ảnh hưởng mang tính trốn tránh của các bậc cha mẹ.

Để thay đổi tình hình này, Đức Giáo Hoàng nói, “có ai đó phải thực hiện bước tiên phong”, để sự tin tưởng có thể được nuôi dưỡng.

Ngài nhấn mạnh rằng không có nhà trường và các giáo viên, thì các bậc cha mẹ có nguy cơ bị đơn độc trong “hoạt động giáo dục của họ và ít có khả năng đối diện với những thách đố giáo dục mới vốn xuất phát từ nền văn hóa đương đại, từ xã hội, từ truyền thông đại chúng, từ các lãnh vực công nghệ mới”.

Giáo tiếp và hợp tác

Tham chiếu Tông Huấn Niềm Vui Tình Yêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra, “nhà trường không phải là sự thay thế cho các bậc cha mẹ nhưng là một sự bổ trợ cho họ”. Do đó, Ngài nói tiếp, trong giáo dục học đường, sự hợp tác giữa nhiều thành tố khác nhau của cộng đồng giáo dục phải không bao giờ được thiếu. Không có sự giao tiếp thường xuyên và không có sự tin tưởng nhau, một cộng đồng khong được thiết lập và không có một cộng đồng thì không thể giáo dục”.

Nhấn mạnh khía cạnh hợp tác giữa các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kể lại một câu chuyện thời nhỏ của Ngài, khi nói với những người hiện diện rằng sau khi nói chuyện lại với thầy cô của Ngài, mẹ Ngài đã được mời và đã đến trường. Sau đó khi đứng trước giáo viên của Ngài, Mẹ Ngài nói với Ngài là xin lỗi giáo viên là điều mà Ngài đã thực hiện. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, Ngài nghĩ cảnh tượng đã được hoàn tất rồi, nhưng Mẹ Ngài có những ý tưởng khác khi Ngài về nhà.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nhận định rằng chính nhiệm vụ của Giáo Hội là giúp loại bỏ sự cô lập giáo dục mà các gia đình có thể cảm nhận, thêm rằng cộng đồng Giáo Hội là một nơi mà các bậc cha mẹ có thể đến để nhận sự tin tưởng và hỗ trợ.

Kết thúc bài huấn từ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với các bậc cha mẹ đang hiện diện là con trẻ “là quà tặng quý giá nhất mà các bạn đã nhận lãnh”, nhấn mạnh rằng chính sự dấn thân và đại lượng của phụ huynh có thể giúp con cái họ trưởng thành về niềm tin và tính cách.

Đan Sĩ (Vatican News)