Skip to main content
ĐGH Phanxicô đến gặp gỡ các thành viên Ủy Ban Di Dân (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Nói Với Ủy Ban Di Dân: Đối Thoại Cần Thiết Để Chấm Dứt Tình Trạng Di Dân

Vatican, 09/03/2018 (MAS) – Trong bài diễn văn soạn sẵn nói với các thành viên của Ủy Ban tại Hội Trường Clementine của Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói lên lời cám ơn của Ngài với họ vì công việc của họ thực hiện thay mặt Giáo Hội để trợ giúp những người di dân và tị nạn đang cần giúp đỡ. Nhiều dự án đã được đưa ra trên khắp năm châu lục, Ngài nói đại diện “cho những quan điểm của bốn động từ - đón  tiếp, bảo vệ, cổ võ, và tháp nhập”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng “ngày nay cũng như trong quá khứ, việc giải thoát người nghèo, người bị áp bức và người bị bách hại là một phần toàn diện của sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thá cho Giáo Hội”.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng nhiều điều đã thay đổi kể từ khi Ủy Ban được thành lập vào năm 1951. Những nhu cầu đã gia tăng ngày càng phức tạp hơn, Ngài nói, “những công cụ đáp trả thì cần vững vàng hơn, và sự phục vụ của các bạn cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn”.

Hành động mang tính khích lệ

Đức Giáo Hoàng thể hiện niềm hy vọng rằng công việc của họ “sẽ tiếp tục khích lệ các Giáo Hội địa phương làm tất cả mọi điều họ có thể cho những người bị buộc phải rời khỏi đất nước quê hương của họ và những người, vốn quá thường xuyên, trở thành những nạn nhận của sự không trung thực, bạo lực và lạm dụng các kiểu”.

Cuộc đối thoại cởi mở và chân thành

Để giải thoát những người ngày nay đang bị áp bức, bị loại bỏ và bị làm cho nô lệ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng “thật thiết yếu để cổ võ một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành với các nhà lãnh đạo chính phủ, một cuộc đối thoại, Ngài nói thêm, sẽ đi vào trong những kinh nghiệm, nỗi thống khổ và động lực của người dân, để nhắc nhờ mọi người một lần nữa về những trách nhiệm của họ”.

Ngài tiếp tục nói rằng, “những tiến trình đang được thực thi bởi cộng đồng quốc tế cho sự thỏa thuận toàn cầu về người tị nạn, và một bản thỏa thuận khác cho việc di dân an toàn, trật tự và có qui định, đại diện cho một nơi đặc biệt cho việc áp dụng cuộc đối thoại như thế”.

Công việc vẫn đang tiếp tục

Công việc thì chưa hết, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, “cùng nhau, Ngài nói, chúng ta phải khích lệ các quốc gia hãy hợp tác với những sự đáp trả phù hợp và hiệu quả hơn nữa trước những thách đố do những vấn đề di dân đặt ra; và chúng ta có thể làm điều này trên nền tảng của những nguyên tắc thiết yếu của giáo huấn xã hội của Giáo Hội”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)