Skip to main content
Đức Giám Mục Juan de la Cruz Barros, Giám Mục Giáo Phận Orsono (Vatican Insider)

Đức Giáo Hoàng Phái Đức TGM Sciluna Đến Chile Để Điều Tra Vụ Đức Giám Mục Barros

Vatican, 31/01/2018 (MAS) – Trong những ngày gần đây tại Chile, Đức Giáo Hoàng nói rằng, về Đức Giám Mục Osorno Barros được cho là có những nỗ lực để che đậy những tội phạm tình dục của vị thầy của mình, Cha Fernando Karadima, là không có “chứng cứ”, hay “căn cứ”. Ngài cũng nói rằng Ngài sẵn sàng nhận những chứng cứ trong vụ việc này. Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm cho những lời tuyên bố này “hoạt động” và đã phái đến Chile một người có kinh nghiệm nhất về vấn đề, Đức Tổng Giám Mục Charles J. Sciluna.

Theo một thông cáo được công bố vào đầu giờ chiều Thứ Ba, 30/01/2018, từ Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, “Có liên quan đến thông tin mới nhận được gần đây có liên quan đến trường hợp Đức Giám Mục Juan de la Cruz Barros Madrid, Giám Mục Giáo Phận Osorno (Chile), Đức Thánh Cha đã cắt đặt Đức Tổng Giám Mục Charles J. Scicluna, Tổng Giám Mục Malta và Hiệu Trưởng Đại Học để xem xét những lời thỉnh nguyện cho Phiên Họp Bình Thường của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đi đến Santiago de Chile để lắng nghe những người thể hiện ý muốn trình bày những yếu tố mà họ có”.

Thông cáo không nói gì thêm. Nhưng từ một vài dòng này chúng ta có thể thấy rằng “một số thông tin” về vụ việc cuối cùng đã đến tay Đức Giáo Hoàng, và rằng Đức Giáo Hoàng đã quyết định đào sâu những thông tin này để làm rõ về tính nhất quán của chúng và mức độ có liên hệ và trách nhiệm của vị giám mục Chile. Như chúng ta biết, Đức Giám Mục Barros, cựu thư ký của cha Karadima, đã bị một trong những nạn nhân của vị linh mục tố cáo vì đã chứng kiến cách cá nhân về những cử chỉ sai trái của cha Karadima đối với một bé trai. Hơn nữa, theo những chứng cứ khác, thì Barros, sau này trở thành cố vấn đặc biệt của Đức Tổng Giáo Mục Santiago, Juan Francisco Fresno Larran, có lẽ đã ngăn cản vị hồng y khỏi việc nhận các báo cáo về những vụ lạm dụng được thực hiện bởi vị linh mục Karadima.

Tòa Thánh, trước đề nghị của một vài thành viên của Hội Đồng Giám Mục Chile, đã xem xét khả năng là Đức Barros, vào cuối nhiệm kỳ của Ngài trong vai trò Tuyên Úy Quân Sự, có thể thực hiện một năm nghỉ ngơi, để đợi chờ “sự minh bạch hơn”. Tuy nhiên, sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Ngài về Giáo Phận Osorno, xa so với thủ đô Chile. Tuy nhiên, ở đây Đức Giám Mục Barros lại là tâm điểm của một vài cuộc biểu tình vẫn đang tiếp diễn bởi các nhóm tín hữu tin rằng Ngài cần nghỉ hưu.

Đan Sĩ (Theo Vatican Insider)