Skip to main content
Đức Hồng Y Claudio Hummes năm 2017 (Tyler Orsburn/CNS.)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm tổng điều phối và hai thư ký đặc biệt cho thượng hội đồng giám mục về Amazon

Vatican, 09/05/2019 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn Đức Hồng Y Claudio Hummes người Brazil đóng vai trò là tổng điều phối của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Amazon vào Tháng 10 tới.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám Mục Sao Paulo 84 tuổi đã nghỉ hưu đã được thông báo tại Vatican vào ngày 04/05. Vị điều phối sẽ chịu trách nhiệm cung cấp một chương trình có thể hiểu được về chủ đề của Thượng Hội Đồng ngay khởi đầu cuộc họp và tóm lược các bài phát biểu của các thành viên Thượng Hội Đồng trước khi công việc bắt đầu trên những đề xuất cụ thể cho Đức Giáo Hoàng.

Được lên lịch từ ngày 6-27/10, Thượng Hội Đồng sẽ tập trung vào “Amazonia: Những con đường mới đối với Giáo Hội và cho một nền sinh thái toàn diện”.

Đức Hồng Y Hummes hiện đang phục vụ trong vai trò chủ tịch Mạng Lưới Giáo Hội Vùng Amazon Mở Rộng, một tổ chức Công Giáo được Caritas Internationalis thành lập vốn “cổ võ cho các quyền và phẩm giá cảu người dân sống trong vùng Amazon”.

Toà Thánh Vatican cũng thông báo là Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn hai thư ký đặc biệt cho Thượng Hội Đồng.

Các thư ký là những người sẽ hỗ trợ tại Thượng Hội Đồng là Đức Giám Mục David Martínez De Aguirre Guinea, tổng đại diện Puerto Maldonado, Peru, và Cha Michael Czerny, S.J., thứ trưởng của Ban Di Dân và Tị Nạn thuộc Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện của Vatican.

Khi Ngài thông báo thuợng hội đồng vào năm 2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói Thượng Hội Đồng sẽ tìm cách để xác định những con đường mới cho việc phúc âm hoá, đặc biệt cho người dân tộc thiểu số là những người “thường bị lãng quên và bị bỏ mặc mà không có một cơ hội về tương lai hoà bình, đón nhận vì cuộc khủng hoảng rừng Amazon”, vốn đóng một vai trò quan trọng về sức khoẻ môi trường của toàn bộ hành tinh.

Rừng nhiệt đới Amazon gồm cả lãnh thổ thuộc về 9 nước tại Nam Mỹ và đang trải quá một sự sói mòn rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến các cư dân thuộc dân tộc thiểu số trong khu vực và dẫn đến sự mất đi sự đa dạng sinh thái.

Đan Sĩ (Catholic Herald)