Skip to main content
ĐGH Phanxicô trước mộ Thánh Gioan Phaolô II (ANSA)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện trước mộ Thánh Gioan Phaolô vào dịp lễ kính Ngài

Vatican, 23/10/2018 (MAS) – Vào Thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dừng lại một chút trước mộ của Thánh Gioan Phaolô II tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào dịp mà Giáo Hội Công Giáo đánh dấu Lễ kính vị tiền nhiệm của Ngài.

Theo truyền thống, thì lễ kính một vị thánh sẽ được cử hành nhân dịp kỷ niệm ngày qua đời của vị ấy, ngay vị ấy rời khỏi thế gian. Tuy nhiên, trường hợp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày lễ kính Ngài được dành vào ngày 22/10, khi Ngài khai mạc sứ vụ giáo hoàng của Ngài.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II của Ba Lan được bầu vào ngày 16/10/1978, trở thành vị giáo hoàng nói tiếng Sla-vơ đầu tiên và là vị giáo hoàng không phải người Ý đầu tiên trong vòng 455 năm kể từ khi Đức Giáo Hoàng Adrian người Hà Lan, một vị phục vụ từ năm 1522 đến 1523.

6 ngày sau, vào ngày 22/10, Ngài khai mở sứ vụ giáo hoàng với một Thánh Lễ đại triều trọng thể tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Thánh Gioan Phaolô II qua đời ngày 2/5/2015, sau khi dẫn dắt Giáo Hội trong vòng 26 năm.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã phong chân phúc cho Ngài vào ngày 1/5/2011, đặt ngày 22/10, ngày khai mạc sứ vụ giáo hoàng làm ngày nhớ Ngài.

3 năm sau, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chính thức tuyên phong Ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 27/04/2014 cùng với Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.

Đan Sĩ (Vatican News)