Skip to main content
ĐHY Theodore McCarrick ngày 3/4/2005 (AFP)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chấp nhận việc từ nhiệm khỏi vai trò hồng y của Đức Hồng Y McCarrick

Vatican, 30/07/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chấp nhận sự từ nhiệm khỏi Hồng Y Đoàn của Đức Hồng Y Theodore McCarrick, Tổng Giám Mục hưu của TGP Washington, và đã ra lệnh của vị này hãy duy trì “một đời sống cầu nguyện và sám hối” cho đến khi phiên tòa giáo luật xem xét các tố cáo là Ngài đã lạm dụng tình dục trẻ em.

Văn phòng báo chí Vatican nói rằng đêm trước đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhận được lá thư của Đức Hồng Y McCarrick “về việc xin rút khỏi tư cách thành viên của Hồng Y Đoàn”.

“Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chấp nhận sự từ nhiệm của Đức Hồng Y khỏi vai trò là hồng y và đã ra lệnh Ngài rút khỏi việc thực hiện bất cứ một sứ vụ công khai nào, cùng với việc buộc phải ở nhà nhưng chưa được chỉ định cho Ngài, để sống một đời cầu nguyện và sám hối cho đến khi các tố cáo thực hiện chống lại Ngài được xem xét trong một phiên tòa theo giáo luật”, thông cáo Tòa Thánh Vatican viết.

Vào tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y McCarrick, một Tổng Giám Mục 88 tuổi nghỉ hưu của Washington, đã nói là Ngài không thi hành bất cứ một sứ vụ công khai nào “theo sự vâng phục” Tòa Thánh Vatican sau khi một lời tố cáo là Ngài đã lạm dụng một trẻ vị thành niên 47 năm trước tại Tổng Giáo Phận New York được coi là đáng tin cậy. Đức Hồng Y nói Ngài vô tội.

Trong những tuần sau khi có sự công bố, thì một người nữa đến để tuyên bố là ông ta đã bị lạm dụng khi còn nhỏ bởi Đức Hồng Y McCarrick và vài cựu chủng sinh đã lên tiếng vì đã bị xâm hại tình dục bởi vị hồng y tại một ngôi nhà ở biển mà vị hồng y này sở hữu.

Mặc dù không bình thường, thì việc rút khỏi Hồng Y Đoàn trong những hoàn cảnh như thế này không phải là chưa từng nghe đến. Chỉ 10 ngày trước khi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI thời đó nghỉ hưu năm 2013, Đức Hồng Y người Scotland là Keith O’Brien đã công bố là Ngài sẽ không tham gia vào mật nghị để bầu chọn người kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Benedict XVI vì Ngài không muốn giới sự chú ý của giới truyền thông tập trung vào Ngài thay vì bầu chọn một vị giáo hoàng mới.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã chấp nhận sự từ nhiệm của Đức Hồng Y trong vai trò là Tổng Giám Mục St. Andrews và Edinburgh sau những báo cáo là ba vị linh mục và một cựu linh mục đã tố cáo đức hồng y về “lối hành xử không phù hợp” với các vị linh mục này thời 1980.

Một tuần sau mật nghị bầu chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tòa Thánh Vatican thông báo Đức Tân Giáo Hoàng đã chấp nhận quyết định của Đức Hồng Y O’Brien bỏ hết “mọi nghĩa vụ và đặc quyền” có liên quan đến việc là một hồng y. Ngài qua đời vào ngày 19/3 năm nay.

Âu Dương Duy (Theo Catholic Herald)