Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong buổi gặp gỡ Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Chống Vay Nặng Lãi “Gioan Phaolô II”, 03/02/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: "Cho Vay Nặng Lãi Là Hạ Nhục và Giết Chóc"

Vatican, 04/02/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bác bỏ việc cho vay nặng lãi và bóc lột tài chính trong một bài diễn văn với tổ chức của Ý nhằm để loại bỏ điều này.

Những lời của Ngài diễn ra trong một buổi tiếp kiến tại Vatican vào sáng Thứ Bảy với Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Chống Vay Nặng Lãi “Gioan Phaolô II” vốn mang lại sự hỗ trợ và trợ giúp cho các nạn nhân của nạn bóc lột tài chính.

Cho vay nặng lãi sẽ lăng mạ và giết chóc

“Cho vay nặng lãi sẽ lăng mạ và giết chóc”, Đức Giáo Hoàng nói. “Cho vay nặng lãi là một tội trọng. Nó giết chết sự sống, chà đạp phẩm giá con người, cổ võ sự tham nhũng, và tạo ra những rào cản cho thiện ích chung”.

Ngài nói kiểu bóc lột tài chính này -vốn có liên quan đế việc cho vay tiền với lãi suất cao không hợp lý – là một kiểu sự dữ xưa vốn phải bị ngăn lại qua việc giáo dục.

Sự cần thiết đối với việc giáo dục tài chính

Đức Thánh Cha nói rằng việc dạy cho người ta sống một phong cách giản dị, vốn “biết cách để phân biệt giữa điều gì là hời hợt chóng qua và điều gì là cần thiết” là bước đầu tiên ngăn chặn lại tội ác này.

Ngài nói việc giáo dục tài chính phải giúp cho người ta biết chịu trách nhiệm trên hành động của mình và giúp họ không mang nợ chỉ để mua những thứ vốn có thể cho qua mà không cần đến chúng.

“Nhân đức khó nghèo và hy sinh”, Đức Giáo Hoàng nói, cần phải được tái khám phá lại. Ngài nói rằng sự khó nghèo ngăn chặn người ta khỏi việc trở thành một “nô lệ cho mọi sự”, trong khi sự hy sinh lại làm cho người ta không mong đợi mọi sự từ cuộc sống.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng việc giáo dục chống lại tình trạng cho vay nặng lãi có liên hệ đến việc định hướng một tư tưởng trung thực và hợp pháp, cùng với một lòng mong muốn giúp những người đang cần qua công việc tình nguyện.

Lòng biết ơn vì sự phục vụ được Tổ Chức mang lại

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cám ơn Tổ Chức Chống Cho Vay Nặng Lãi Quốc Gia vì 26 năm phục vụ củ họ trong việc chống lại nạn bóc lột tài chính.

Ngài nói nỗ lực của họ đã cứu hơn 25,000 gia đình và các doanh nghiệp nhỏ khỏi nạn cho vay nặng lãi và giúp họ khôi phục lại phẩm giá của mình.

“Bằng việc chiến đấu chống lại nạn cho vay nặng lãi và tham nhũng”, Đức Giáo Hoàng nói, “các bạn có thể thông truyền niềm hy vọng cho các nạn nhân, để họ có thể khôi phục lại niềm tin và tự chọn lọc lại những nhu cầu của họ”.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi “một nền nhân bản kinh tế mới, vốn ‘đặt dấu chấm hết cho nền kinh tế loại trừ và bất công’ vốn đang giết chóc” và giảm thiểu con người xuống thành “những công cụ của một nền văn hóa lãng phí”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)