Skip to main content
ĐGH Phanxicô đọc diễn văn trước Giáo Triều Rôma, 21/12/2017 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúc Giáng Sinh Giáo Triều Rôma: Xây Dựng Những Cầu Nối Với Thế Giới Bên Ngoài

Vatican, 22/12/2017 (MAS) – Giáo Triều Rôma là cơ quan quản trị của Tòa Thánh và là bộ máy mà qua đó Đức Giáo Hoàng thực thi những công việc của Giáo Hội trên thế giới. Mỗi năm Đức Thánh Cha nói với các thành viên của giáo triều trước dịp Giáng Sinh trong một việc trao đổi lời chúc theo truyền thống. Dịp này mang lại cho Ngài cơ hội để suy tư về cách mà Giáo Triều hoạt động và về những điều mà Ngài cho là ưu tiên của Giáo Triều trong bối cảnh hiện tại của Giáo Hội và thế giới.

“Ad extra”: Mối quan hệ của Giáo Triều với thế giới bên ngoài

Bài huấn từ đề cập nhiều vấn đề của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung chủ yếu vào việc xây dựng những cầu nối “ad extra” bằng việc suy tư về mối quan hệ của Giáo Triều với “các quốc gia, các Giáo Hội Địa Phương, Giáo Hội Đông Phương, đối thoại đại kết, Do Thái Giáo, Hồi Giáo và các tôn giáo khác – nói cách khác, với thế giới bên ngoài”.

Nhìn nhận rằng Giáo Triều là một “tổ chức lâu đời, phức tạp và đáng tôn trọng”, Đức Giáo Hoàng cũng nói về mối nguy của việc trở nên quá “tự tham chiếu bản thân” và đánh mất tầm nhìn về sứ mạng của Giáo Hội để “ở trong thế giới chứ không phải thuộc về thế giới và là một khí cụ cứu chuộc và phục vụ”.

“Các Vị Tử Đạo của hệ thống”

Trong khi nhìn nhận “sự đại đa số của người tín hữu” là những người đang làm việc trong Giáo Triều bằng “sự dấn thân, trung thành, khả năng, sự tận tụy và sự thánh thiện lớn lao”, Đức Giáo Hoàng đã có những lời rất nghiêm khắc cho điều mà Ngài gọi là “căn bệnh ung thư dẫn đến tình trạng qui ngã”. Đặc biệt, Ngài cảnh báo về mối nguy được đặt ra bởi những người “đã phản bội lại sự tín nhiệm đã được đặt nơi họ...không hiểu về bản chất rất tinh tế nơi trách nhiệm của họ” và để cho bản thân họ bị hư hỏng bởi tham vọng. Họ đã một cách sai trái tự coi mình là “những vị tử đạo của hệ thống”, Ngài nói, “thay vì nhìn nhận sai lỗi của họ”.

Cây ăng ten nhạy bén

Các Bộ của Giáo Triều Rôma được mời gọi để trở nên giống như “cây ăng ten nhạy”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, cả việc gửi và nhận: cách trung thành truyền ý muốn của Đức Giáo Hoàng trong khi cũng nắm bắt “những động lực, những câu hỏi, những lời thỉnh nguyện, những niềm vui và nổi sầu của các Giáo Hội và thế giới” để Đức Giáo Hoàng có thể thực thi tốt hơn sứ mạng của Ngài như là “một nguồn và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất của cả niềm tin và sự hiệp thông”.

Các hoạt động của Giáo Triều Rôma

Sau đó Đức Giáo Hoàng tiếp tục xem xét cách chi tiết những lãnh vực khác nhau của hoạt động Giáo Triều, từ các mối quan hệ với các quốc gia và vai trò mà ngoại giao Vatican thực hiện trong việc xây dựng những cầu nối của hòa bình và đối thoại, cho đến mối quan hệ với các Giáo Phận và các Tỉnh. Ở đây Ngài nói về sự yêu thích của Ngài để có điều mà Ngài gọi là “những cuộc trao đổi cởi mở và chân thành” trong các cuộc gặp gỡ với các Giám Mục “vốn là riêng tư và vượt ra khỏi những hình thức giao tế”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng mô tả đến mối quan hệ giữa Rôma và Giáo Hội Đông Phương là một “sự phong phú chung và thiêng liêng” và xác nhận sự dấn thân của Giáo Triều cho công cuộc đối thoại đại kết, để “kết nối lại những nút thắt hiểu lầm và thù nghịch và chống lại những thành kiến và sợ người khác”.

Giáng Sinh là Lễ của Đức Tin

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài suy tư của Ngài bằng cách nói về Giáng Sinh là Lễ của Đức Tin:

“Một niềm tin không làm phiền chúng ta là một niềm tin đầy phiền toái. Một niềm tin không làm cho chúng ta trưởng thành là một niềm tin cần phải trưởng thành. Một niềm tin không làm thức tỉnh chúng ta là một niềm tin cần phải được thức tỉnh. Một niềm tin không đánh động chúng ta là một niềm tin cần phải được đánh động. Một niềm tin chỉ mang tính tri thức hoặc nguội lạnh thì chỉ là một ý niệm về niềm tin”.

Niềm tin, Đức Giáo Hoàng nói, chỉ trở nên thật “khi nó chạm vào tâm hồn chúng ta, linh hồn chúng ta, tinh thần chúng ta và toàn thể hữu thể của chúng ta”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)