Skip to main content
ĐGH Phanxicô (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Công Bố 14 Tân Hồng Y

Vatican, 21/05/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã vinh thăng 14 tân hồng y Công Giáo vào ngày 20/05, một lần nữa sự đại diện đa dạng trong bộ máy ưu tuyển nhất của các vị lãnh đạo giáo hội với việc chọn lựa từ những nơi xa xôi nhất như Iraq, Pakistan và Nhật Bản và củng cố sự ảnh hưởng của Ngài trên nhóm mà một ngày kia sẽ bầu chọn làm người kế vị Ngài.

Trong một sự thông báo kinh ngạc vào cuối giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng theo truyền thống của Ngài với đám đông đang tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã nói rằng Ngài muốn vinh thăng thêm các vị tân hồn y trong một công nghị vào ngày 29/6 tại Vatican.

Khi Đức Giáo Hoàng bắt đầu xướng tên các vị mà Ngài vinh thăng lên hồng y, người đầu tiên được xướng tên là đáng chú ý: Đức Thượng Phụ Chalcedon Louis Raphaël I Sako, một người Iraq thường xuyên lên tiếng công khai về nỗi thống khổ của dân Ngài đã gặp phải sau một sự xâm lăng do Hoa Kỳ dẫn đầu vào đất nước của Ngài vào năm 2003.

Những tên khác gồm có Tổng Giáo Phận Karachi, Đức Tổng Giám Mục người Parkistan Joseph Coutts; Tổng Giáo Phận Huancayo, Đức Tổng Giám Mục người Peru Pedro Barreto; Tổng Giáo Phận Toamasnia, Đức Tổng Giám Mục người Madagascar Desire Tsarahazana; và Tổng Giáo Phận Osaka, Đức Tổng Giám Mục người Nhật Thomas Aquinas Manyo.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng vinh thăng bốn vị quan chức Vatican: Luis Ladaria, bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin; Đức Angelo De Donatis, tổng đại diện giáo phận Rôma; Đức Giovanni Becciu, vị trí thứ hai trong Bộ Ngoại Giao; và Đức Konrad Krajewski, đứng đầu văn phòng bác ái của Đức Giáo Hoàng.

11 vị trong tổng số 14 vị hồng y mới là dưới 80 tuổi, nghĩa là các vị sẽ tham gia vào hàng ngũ các hồng y có quyền bầu chọn, hoặc những vị có nhiệm vụ qui tụ lại trong mật nghị sau khi vị giáo hoàng từ nhiệm hay qua đời để bầu người kế vị.

Công nghị ngày 29/6 sẽ thêm các vị tân hồng y sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong 5 năm triều giáo hoàng của mình Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm nhiều vị hồng y là những vị một ngày kia sẽ chọn để kế nhiệm làm người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo toàn cầu.

Sau nghi lễ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm 59 vị trong tổng số 125 vị có quyền bầu. 47 vị vẫn có quyền bầu được bổ nhiệm bởi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI; 19 vị có quyền được bổ nhiệm bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Hai vị hồng y có quyền bầu khác mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào ngày 20/05 là Đức Tổng Giám Mục người Bồ Đào Nha Antonio dos Santos Marto thuộc Tổng Giáo Phận Leiria-Fatima; và Đức Tổng Giám Mục người Ý Giuseppe Petrocchi, thuộc Tổng Giáo Phận L'Aquila.

Đan Sĩ (Theo Vatican Insider)