Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI (Getty)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Khen Ngợi Tác Phẩm Của Đức Benedict Về Niềm Tin và Chính Trị

Vatican, 09/05/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khen ngợi người tiền nhiệm của Ngài với tuyển tập mới nhất những tác phẩm của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.

“Kinh nghiệm trực tiếp về chủ nghĩa toàn trị Đức Quốc Xã của Vị Giáo Hoàng tương lai đã dẫn Ngài khởi đi từ thời gian đó khi còn là một nhà học thuật trẻ suy tư về những giới hạn của việc vâng phục với nhà nước theo hướng cổ võ cho sự tự do vâng phục Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhận định.

“Sự Tự Do Mang Tính Giải Thoát: Niềm Tin và Chính Trị trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba” là một tuyển tập những bài viết được viết trong nhiều thập kỷ, gồm cả trong suốt 8 năm làm Giáo Hoàng của Đức Benedict. Tuyển tập được lên kế hoạch ra mắt tại Ý bởi nhà xuất bản Cantagalli vào ngày 11/05.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm việc cùng với Thánh Gioan Phaolô II, “thì Ngài xây dựng và đề xuất một tầm nhìn Kitô Giáo về nhân quyền có khả năng đặt vấn đề ở cấp độ lý thuyết và thực tế lời tuyên bố toàn trị của nhà nước Marxist và ý thức hệ vô thần mà tuyên bố này dựa trên”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói sự tương phản mà Đức Hồng Y Ratzinger thấy giữa Kitô Giáo và Chủ Nghĩa Marxist hay chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn không phải tập trung vào người nghèo và sự cần thiết để đấu tranh cho sự bất bình đẳng.

“Một lần nữa – chúng ta phải học lại không chỉ ở mức độ lý thuyết, mà còn theo cách thế mà chúng ta nghĩ và hành động – việc ấy cùng với sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong giáo hội và trong bí tích, ở đó tồn tại một sự hiện diện thật sự khác của Chúa Giêsu nơi những người bé mọn, nơi người bị coi khinh của thế giới này, nơi người thấp cổ nhất,, nơi những người mà Ngài muốn chúng ta tìm kiếm Ngài”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trích dẫn lời đức hồng y khi viết.

Sự khác biệt chính yếu giữa Chủ Nghĩa Marxist và Kitô Giáo trong tác phẩm của Đức Giáo Hoàng hưu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, hệ tại ở mối quan hệ mà mỗi bên thấy giữa ơn cứu chuộc và sự giải phóng.

“Liệu ơn cứu chuộc có diễn ra qua sự giải phóng khỏi mọi sự lệ thuộc hay là cách duy nhất để giải phóng là một sự lệ thuộc hoàn toàn vào tình yêu, điều mà do đó cũng là một sự tự do đích thực?” Ngài trích lời Đức Giáo Hoàng Benedict khi viết.

Sự hiểu biết của Đức Giáo Hoàng hưu thì phù hợp và khẩn thiết cho ngày nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết. “Thực vậy, ngày nay hơn bao giờ hết có cùng một cơn cám dỗ để khước từ bất cứ một sự lệ thuộc nào vào tình yêu vốn không phải là tình yêu của một người dành cho cái tôi của mình, cho “cái Tôi và những khát khao của nó’, và, kết quả là, mối nguy của sự ‘thuộc địa hóa’ lương tâm bằng một thứ ý thức hệ vốn chối bỏ sự chắc chắn nền tảng mà nhân loại tồn tại trong vai trò là nam và nữ là những người mà nhiệm vụ thông truyền sự sống được trao phó cho”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Một bộ “những quyền con người” mới, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết, đang thực sự dẫn đến sự tự hủy diệt nhân loại, như Đức Giáo Hoàng Benedict đã chỉ ra. Những thái độ tự diệt này “có một sự thống lĩnh phổ biến hệ tại ở nơi một sự khước từ lớn lao duy nhất: sự khước từ lệ thuộc vào tình yêu, sự khước từ mà người nam và nữ là những thọ tạo của Thiên Chúa, được Ngài tạo dựng cách yêu thương heo hình ảnh và Đấng mà những người nam nữ này khao khát như nai khát dòng nước trong”.

“Khi chúng ta chối bỏ sự lệ thuộc này giũa thọ tạo và đấng tạo hóa, mối quan hệ này của tình yêu”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết, “chúng ta đang chối bỏ sự cao cả thật sự của con người nhân loại và thành lũy của sự tự do và phẩm giá con người”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đọc các bài viết của Đức Giáo Hoàng hưu “có thể giúp tất cả chúng ta không chỉ hiểu về hiện tại của mình và tìm ra một định hướng vững vàng cho tương lai, nhưng những bài viết này còn là một nguồn thật sự của sự gợi hứng cho hành động chính trị mà, qua việc đặt gia đình, tình liên đới và sự bình đẳng làm trọng tâm của ý muốn và kế hoạch của mình, thì thật sự đang nhìn về tương lai với một tầm nhìn xa”.

Âu Dương Duy (Theo Catholic Herald)